Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Bijna 100 stagiaires Verpleegkunde springen in de bres in de bestrijding van corona

Na de paasvakantie gaan 56 studenten uit de hogere jaren (module 2,3,4) van de HBO5-opleiding Verpleegkunde van Stedelijk Onderwijs aan de slag in ziekenhuizen en woonzorgcentra. “Stage lopen in de ziekenhuizen is normaal voor onze studenten” zegt Anja Schaaf, campuscoördinator van de HBO5-opleiding. “In de woonzorgcentra doen zij normaal geen stage, maar in uitzonderlijke tijden maken we uitzonderingen. We zijn ervan overtuigd dat de competenties van deze studenten ook in de woonzorgcentra een welgekomen ondersteuning kan zijn”.
stedelijk onderwijs, antwerpen, verpleegkunde, woonzorgcentra, opleiding, ziekenhuis

De studenten zullen gekoppeld worden aan een verpleegkundige en onder andere instaan voor de ondersteuning van de zorgplanning en het aansturen van de zorgkundigen. Daarnaast zullen zij ook verpleegkundige taken uitvoeren. 
Andere studenten zullen ingezet worden in diverse organisaties waar er grote noden zijn of in COVID-afdelingen van ziekenhuizen. Uiteraard gaat bij elke stage de nodige aandacht naar hygiëne en veiligheid.

Vanaf 18 mei zullen er nog eens 42 eerstejaarsstudenten (module 1) worden ingezet. In samenspraak met de stageplaatsen zoals de woonzorgcentra van onder andere het Zorgbedrijf wordt bekeken waar zij het meeste nodig zijn. Onder toezicht van een mentor zullen deze studenten ook ingezet worden om de zorgkundigen te ondersteunen.

Over HBO5 Antwerpen

Het Stedelijk Onderwijs biedt de HBO5-opleiding Verpleegkunde aan. HBO5 is een onderwijsniveau tussen hoger secundair onderwijs (niveau 4) en de professionele bachelor (niveau 6). Na drie jaar behalen studenten een graduaatsdiploma HBO5 Verpleegkunde. Daarmee kunnen ze aan de slag in de zorgsector: een sector die kreunt onder de openstaande vacatures. De HBO5-opleiding Verpleegkunde vindt plaats tijdens de gewone schooluren. Hierdoor kunnen ook studenten met moeilijkere thuissituaties (werkloosheid, opvangproblemen kinderen…) toch een volwaardige opleiding volgen. Deze is erop gericht dat mensen nadien via een verkort traject kunnen doorstromen naar een bachelor Verpleegkunde op de hogeschool of gaan werken. “De leerstof is minder omvangrijk dan in de hogeschool. We geven ook geen onderzoeksvakken. Maar werkzekerheid is voor bijna alle studenten gegarandeerd!” aldus Anja Schaaf.

De HBO5-opleiding Verpleegkunde is modulair (opgebouwd volgens 5 modules) en start telkens in september en in februari. Momenteel volgen 150 studenten er les. Inschrijven voor september is al mogelijk via hbo5verpleegkunde@so.antwerpen.be.