Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Officiële inhuldiging Stedelijk Lyceum Eilandje

Op vrijdag 17 januari is het feest in Stedelijk Lyceum Eilandje. Nu de verhuisdozen zijn opgeborgen en iedereen zijn plekje heeft gevonden, kan de gloednieuwe stedelijke school aan het Kempisch Dok officieel ingehuldigd worden. Dat zal gebeuren met een receptie en toespraken van de 2 directeurs en onderwijsschepen Jinnih Beels. Nadien kunnen de lokalen en ateliers bezichtigd worden. Pers is van harte welkom vanaf 16 uur.
Campus, Eilandje, Antwerpen, Dok, Kaai, onderwijs, technisch, creatief, leerkrachten, leerlingen, school

 Sinds 1 september worden heel wat technische, wetenschappelijke en creatieve opleidingen van het Stedelijk Onderwijs ondergebracht in Stedelijk Lyceum Eilandje. Stedelijk Lyceum Eilandje is voortaan dé plek bij uitstek voor kruisbestuiving tussen Wetenschappen & Techniek en Kunst & Creatie. Heel wat opleidingen van de 2e en 3e graad van Stedelijk Lyceum Meir, Stedelijk Lyceum Lamorinière en Stedelijk Lyceum Cadix werden in de nieuwbouw samengebracht.
Open gebouw

Het nieuwe schoolgebouw telt tal van grote ateliers voor de opleidingen hout en metaal maar heeft ook aangepaste lokalen voor specifieke opleidingen zoals diamantslijper of etalage- en decorbouw. De klaslokalen zijn voorzien van de modernste technologieën en machines waar zowel de technische profielen als de creatieve leerlingen mee aan de slag kunnen. Openheid is een belangrijke troef van het nieuwe gebouw: de klaslokalen hebben grote ramen en kijken vaak uit op andere lesplaatsen of praktijklokalen. Dat versterkt de link tussen de theorie- en de praktijk. Leerlingen kunnen elkaar aan het werk zien, elkaar inspireren en leren van elkaar. 

 Samensmelting technische, wetenschappelijke en creatieve opleidingen 

Stedelijk Onderwijs werkt aan een reeks renovaties en nieuwbouwprojecten op het Eilandje. Tegen de krokusvakantie zal ook het voormalige ‘Kot’ van de dokwerkers omgebouwd zijn tot een refter, turnzaal en praktijklokalen voor de opleiding drukkerij.

Het historische Van Averbekegebouw staat momenteel in de steigers en wordt volledig gerenoveerd. Tegen 2022 zullen alle opleidingen van Stedelijk Lyceum Cadix opnieuw onderdak vinden in de vernieuwde gebouwen op het Eilandje. De samensmelting van de verschillende scholen en opleidingen (vanaf de 2e graad) tot Stedelijk Lyceum Eilandje zal dan afgerond zijn. De school zal dan dé plek in de stad zijn waar de studiedomeinen Wetenschappen & Techniek en Kunst & Creatie elkaar vinden en versterken.  

Inschrijven

Leerlingen die kiezen voor Stedelijk Lyceum Eilandje, volgen hun eerste graad in Stedelijk Lyceum Meir (wetenschappelijke of technische eerste graad) of Stedelijk Lyceum Merksem (creatieve eerste graad). Nadien stromen zij door naar deze nieuwe school op het Eilandje.