Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Stedelijke Basisschool Het Vliegertje in Deurne start schooljaar in nieuw gebouw

De eerste schooldag werd heel bijzonder voor de leerlingen van Het Vliegertje: het was de allereerste dag waarop de school in het nieuwe gebouw huisde. Het gebouw op de hoek van de Borsbeeksesteenweg met de Fort III-straat is klaar en dat wil de school graag tonen. De hele schooldag lang ontdekten de kinderen, juffen en meesters het nieuwe gebouw aan de hand van spelletjes en activiteiten. Na schooltijd waren ouders en buren welkom om een kijkje te nemen. De leerlingen van het zesde leerjaar leidden de bezoekers enthousiast rond. Om 16.30 uur hielden schooldirecteur Peter Wintraecken, schepen van Onderwijs Claude Marinower en bedrijfsdirecteur Gonda Verhaert een korte speech.
Speelplaats en nieuw gebouw Basisschool Het Vliegertje

De werken aan het nieuwe schoolgebouw zijn gestart in juli 2017 en op een goed jaar tijd is het hele schoolgebouw opgeleverd. De klassen van de lagere school zijn gesitueerd bovenop de polyvalente zaal en refter en bepalen het uitzicht langs de Borsbeeksesteenweg. Aan de kant van de Fort III straat zitten de kleuterklassen, verspreid over 2 niveaus. De twee vleugels komen samen op de hoek in de sportzaal en de ruimtes van de directie.

Ook de speelplaats is klaar en biedt heel wat uitdagingen en ervaringen. Schooldirecteur Peter Wintraecken “De kinderen zullen zich kunnen uitleven op loopbruggen, avonturenpaadjes, een amfitheater met podium, een zandbak en een sportzone. Daarnaast zijn er per kleuterklas aparte kleine koertjes voorzien die afgebakend zijn van de grote speelplaats.” Wintraecken vervolgt: “Kortom, een volledig nieuwe school waar we samen met alle betrokken partijen kunnen werken aan een plek waar we, met respect voor elkaar, leerlingen kunnen laten ontwikkelen tot actieve jongeren die met vertrouwen kunnen doorgroeien in onze complexe maatschappij.

Bedrijfsdirecteur Gonda Verhaert: “Ook buurtorganisaties kunnen gebruik maken van de polyvalente ruimtes en de sportzaal. Dat past helemaal in de visie van het Stedelijk Onderwijs op een brede school, waarbij de school een ontmoetingsplaats wordt die deel uitmaakt van de wijk.” Het ontwerp van de school is van de hand van het Deurnse bureau BULK architecten.

Schepen voor Onderwijs en voorzitter Claude Marinower: “Deze nieuwbouw maakt deel uit van het antwoord dat het Stedelijk Onderwijs biedt op de vraag naar meer onderwijscapaciteit in Antwerpen. Op dit moment lopen nog 37 kleine en grote (ver)bouwprojecten voor het basisonderwijs. In de periode 2012-2020 zullen in totaal 2882 extra plaatsen gecreëerd zijn voor kleuters en lagereschoolkinderen. Deze bestuursperiode zullen we in het Stedelijk Onderwijs ruim 280 miljoen euro geïnvesteerd hebben in schoolgebouwen.

Het Stedelijk Onderwijs (ver)bouwt scholen
Het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs telt 116 scholen, academies en centra. In de periode 2014-2019 investeert het Stedelijk Onderwijs 270 miljoen euro, waarvan 161 miljoen van de stad Antwerpen, voor meer dan 500 renovatie- en nieuwbouwprojecten. Via deze projecten creëren wij niet alleen extra plaatsen om het capaciteitsprobleem in het Antwerpse onderwijs mee op te lossen, maar verbetert het ook de staat van onze gebouwen. Met veel aandacht voor duurzaamheid worden de gebouwen aangepast aan kwaliteitsnormen rond bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Daarnaast ligt de nieuwe infrastructuur in lijn met de hedendaagse visie op onderwijs. Zo streeft het Stedelijk Onderwijs naar een veilige en geschikte leer- en werkomgeving voor haar leerlingen en schoolteams. Door de gebouwen open te stellen voor buurtbewoners en verenigingen worden scholen een ontmoetingsplaats. Het Stedelijk Onderwijs staat immers voor ‘samen school maken’ en een aantal ijzersterke waarden: vertrouwen, deskundigheid, openheid, betrokkenheid en wederzijds respect. Een veilige en geschikte infrastructuur die breed gebruikt kan worden is een basisvoorwaarde voor kwaliteitsonderwijs vandaag én in de toekomst.