Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Stedelijke basisschool Hoedjes van Papier (Deurne) opent nieuwe kleuterspeelplaats

Succesvolle samenwerking tussen kleuters, ouders, leerkrachten en landschapsarchitect Op maandag 6 november openden schooldirecteur Dirk De Backer, bedrijfsdirecteur van het AG SO Gonda Verhaert en schepen voor onderwijs Claude Marinower feestelijk de nieuwe kleuterspeelplaats van de stedelijke basisschool Hoedjes van Papier. Hiermee wil het schoolteam de buurt, de ouders en niet in het minst de kleutertjes bedanken voor het geduld dat zij de voorbije jaren hebben geoefend.
kleuters spelen op speelterrein

Dirk de Backer, schooldirecteur: “Vorig schooljaar hebben onze kleuters de speelplaats getekend waar ze van droomden. Die tekeningen hebben we in werkgroepen met ouders en leerkrachten besproken en aangevuld met wat zij graag wilden. De grote troeven en aandachtspunten van onze school kwamen naar voor als absolute must: veel groen, aanzetten om te ontdekken en ervaringsgericht te leren, ruimte om te bewegen.”

Het AG SO heeft landschapsarchitect Groenman aangesteld om met deze wensen aan de slag te gaan. In samenwerking met de school heeft hij een uitdagend concept uitgewerkt. Begin juli is de eerste graafmachine opgestart en nu kunnen de kleuters naar hartenlust ravotten op de nieuwe speelplaats.

De leerlingen van de lagere school van Hoedjes van Papier (Thibautstraat 65) krijgen hun lang verwachte nieuwe speelplaats over enkele maanden, wanneer ook de aanplantingen en de aanleg van de speeleilanden zijn afgerond.

Het stedelijk onderwijs hecht veel belang aan speel- en beweegruimte voor de leerlingen. In de periode 2012-2019 worden tientallen speelplaatsen onder handen genomen met als doel een veilige, uitdagende en gezonde buitenruimte voor de kinderen te creëren. Daarbij is maatwerk het motto: elke school is anders en dus ook elke speelplaats. In de voorbije jaren realiseerde AG Stedelijk Onderwijs ecologische speelplaatsen zoals die van De Bever (Deurne) of Het Palet (Berchem), ravotspeelplaatsen met een klauterparcours (Fruithof, Berchem) of een paalhut in De Kolibrie (Antwerpen). Bij andere werd dan weer de afwatering verbeterd, een luifel vervangen, de verharding vernieuwd...

Claude Marinower, schepen voor onderwijs: “Een kwaliteitsvolle inrichting van de speelplaats is cruciaal voor een positieve dynamiek tijdens de speeltijd, de ontwikkeling van de leerlingen én de concentratie tijdens de lessen. De speelplaats maakt integraal deel uit de van leeromgeving van de kinderen. Vandaar dat we deze legislatuur met het stedelijk onderwijs extra investeren in de realisatie van stimulerende buitenruimte.”

EINDE PERSBERICHT

Meer info en interviews: Dirk De Backer, schooldirecteur, tel. 03 320 81 70 - dirk.debacker@so.antwerpen.be