Perspectief

stedelijk secundair onderwijs

Wetenschappen

Over deze studierichting

2e graad - aso

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie, chemie en fysica. Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie; 
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Heb je een grote interesse voor wetenschappen en aanleg voor wiskunde? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou! De wetenschapsvakken komen maximaal aan bod. De dingen die je leert tijdens de algemene vorming, ondervind je ook tijdens de praktijklessen. De wiskunde klimt naar een hoog niveau en we verwachten veel inzicht en doorzettingsvermogen van je.