Polderstad

kleuter- en lagere school

Geschiedenis

1965

De Hobokense Polder wordt bouwrijp gemaakt door het storten van 2.200.000 m3 grondspecie van de E3-werken
1974 De eerste Steen van de nieuwe wijk (fase 1 van Polderstad) wordt gelegd
1975  

Overhandiging van de gouden sleutel aan de eerste bewoner van Polderstad (tot enkele jaren geleden was de bewuste dame trouwens kleuterjuf in de Polderstadschool !

1978 De eerste inwoners van de tweede woonfase trekken in hun huizen
1979 Opening van het winkelcentrum
1980 Start van de bouw van de kleuterschool
1982 Opening van de kleuterschool
1986 Uitbreiding van de kleuterschool met een eerste klas lagere school, gehuisvest in verplaatsbare units
1993 Eerste spadesteek van de nieuwbouw fase 1 van de lagere school
1995

Ingebruikname van fase 1(5 lokalen) lagere school

1997

Eerste spadesteek van de 2de fase nieuwbouw lagere school

1999

Ingebruikname van de 6 nieuwe klaslokalen

2009

De speelplaats wordt uitgebreid om onze kinderen meer bewegingsruimte te geven tijdens de pauzes

2018

Start van de verbouwingswerken :        

Uitbreiding toiletten, uitbreiding overdekte speelplaatsen, renovatie patio's, nieuwe fietsenstalling, renovatie daken energiebesparende maatregelen