Polderstad

kleuter- en lagere school

Participatie

We kunnen rekenen op erg betrokken ouders. Zo hebben we zwemouders, schilouders, een kriebelteam, ouders die over hun beroep komen vertellen, ouders die tolken,...

De school streeft naar een goede samenwerking met de oudervereniging. We zien de oudervereniging als link tussen de ouders en het schoolteam. Daarom overleggen we regelmatig en werken we samen bepaalde thema’s en activiteiten uit. Zo ondersteunt de oudervereniging bij de opbouw en uitwerking van de schoolwebsite.

Oudercomité De bezige Bijtjes

Het oudercomité bespreekt maandelijks alles wat met de schoolwerking te maken heeft. Afgevaardigden van de kleuter- en lagere school en de directie vergaderen steeds mee. Alle geïnteresseerde ouders zijn steeds welkom. Het is namelijk belangrijk dat ook ouders hun mening kunnen uiten. Zo optimaliseren ze de werking van de school. En dat heeft een positieve invloed op het welzijn van de kinderen.

Het oudercomité is statutair opgezet als een feitelijke vereniging. Tijdens de eerste vergadering van elk schooljaar kan iedere ouder zich kandidaat stellen voor één van de bestuursfuncties.

Deze bestuursbijen werden verkozen:

  • Voorzitter: Leen Riské
  • Penningmeester: Tessa Schürg
  • Secretaris: Wim Billet
  • Feestbestuurder: Evi Goris
  • Coördinatrice kriebelteam: Lies Debaere

Benieuwd naar onze vergaderingen? Iedereen is van harte welkom.

De vergaderingen gaan door op volgende data en locaties:

Voorlopig gaan er door de coronamaatregelen nog geen fysieke vergaderingen door.