Polderstad

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Polderstad, waar ieder kind schittert op z’n eigen manier.

 

Een blik op de school
Onze school heeft twee vestigingsplaatsen. In de Veerdamlaan krijgen kleuters en lagereschoolkinderen in eenzelfde schoolgebouw les. In de Lambrechtsstraat bevindt zich een extra kleuterafdeling die doorstroomt naar de Veerdamlaan. Beide locaties zorgen voor een krachtig leerklimaat waar leerwinst ondersteund en gestimuleerd wordt. Dankzij de buitenruimtes en de groene omgeving van de Hobokense Polder kunnen de kinderen ontladen en tot rust komen.

 

Waar wij voor gaan

Ons onderwijs gebruikt ontwikkelingsdoelen en eindtermen die vooropgesteld worden voor elke basisschool. Ons doel is om elk kind met een goed gevulde rugzak de wijde wereld te laten ontdekken zonder de eigenheid van elk kind uit het oog te verliezen. We willen onze kinderen vormen tot sociale en actieve jongeren die met zelfvertrouwen hun weg uitstippelen in het middelbaar. Hierbij dienen sociale vaardigheden en beweging als sleutels om dat leer- en ontwikkelingsproces te stimuleren.

 

Krachtig leerklimaat

Onze school beschikt over een leerklimaat waar een veilige infrastructuur met steeds vernieuwend materiaal, welbevinden en respect centraal staan. Ons schoolteam zorgt voor een aangename, familiale sfeer. De leerlingen worden actief betrokken bij de leerinhoud en werken met een gedifferentieerd aanbod. We willen kinderen prikkelen en nieuwsgierig maken naar meer. Dit doen we door aandacht te geven aan kennis en vaardigheden, maar ook aan attitudes en talenten.

 

We verdelen de kinderen in leeftijdsgroepen. Deze groepen krijgen zoveel mogelijk dezelfde leerstof, waarbij er rekening wordt gehouden met de noden van elk kind. We geloven dat kinderen die zich goed voelen, meer leerwinst boeken en gemotiveerd zijn om hun leven lang te blijven leren.

 

Een gezonde geest in een gezond lichaam

De Hobokense Polder, leerrijke omgeving en speelplaatsen bieden een enorme kans om bewegingsvormen en het leren met elkaar te verbinden. We zetten erg in op bewegingsactiviteiten. Zowel kleine bewegingstussendoortjes, sport en outdoorleeractiviteiten krijgen een prominente plaats in ons aanbod. Kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar gaan op zoek naar innerlijke rust met relaxatieoefeningen.

Werken aan sociale vaardigheden

We reiken tools en methodes aan zodat elk kind zich goed voelt in onze school. Zo kunnen ze zich verder ontwikkelen tot een weerbaar individu met zin voor initiatief en participatie in de maatschappij. De kinderen leren bij ons zowel zelfstandig als samenwerken. Ze ontdekken hun eigen capaciteiten en houden rekening met die van anderen.

 

School maak je niet alleen

Deskundige leerkrachten zorgen voor gerichte ondersteuning. Maar er is meer nodig om een kind goed te kunnen begeleiden en we zijn dan ook trots op onze betrokken ouders. Ook onze interne en externe zorgpartners zijn belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.

 

We vinden een open en communicatieve sfeer belangrijk. Bovendien willen we onze omgeving dichter bij de school brengen. Daarom werkt de school ook samen met externe partners. Dit zijn bijvoorbeeld Natuurpunt, het wijkcomité, AP Hogeschool, district Hoboken, CC Gravenhof, Bib Hoboken, sportclubs,…

 

Samen willen we er alles aan doen om elk kind te laten schitteren op z’n eigen manier.

Extra troeven kleuterschool Polderstad Lambrechtsstraat - Nello:

* Kleinschalig
* Familiale sfeer
* Parken in de buurt
* Extra taalaanbod
* Klasdoorbrekend werken