Prins Boudewijn

kleuter- en lagere school

Participatie

Ouderbetrokkenheid kan vele vormen aannemen: 

De juf of meester even vragen hoe het er op school aan toe gaat 

Problemen signaleren 

Naar het oudercontact gaan 

Leesmoeder of vertelvader zijn 

Een schooluitstap begeleiden 

… 

Sommige ouders wensen nog meer betrokkenheid bij de school en sluiten zich aan bij ons oudercomité. Dit oudercomité werkt op opbouwende wijze mee aan het schoolleven. Het oudercomité heeft drie functies: 

Praktische steun aan het schoolleven: Die bestaat uit het bedenken en organiseren van allerlei activiteiten voor of met de kinderen en hun ouders, of een handje helpen bij activiteiten die door de school georganiseerd worden. 

Financiële steun: Het oudercomité springt bij waar nodig en na overleg. Voor die financiële steun organiseert het oudercomité regelmatig acties om haar kas aan te vullen. 

Forum voor inspraak en participatie: De leden van het oudercomité zijn eveneens aanspreekpunt voor ouders in verband met schoolse dingen en fungeren als spreekbuis naar het schoolteam op de vergaderingen. 

Onze school vindt de mening van haar leerlingen belangrijk. Onze leerlingen nemen echt deel aan het schoolleven en praten een mondje mee. Het gaat hier vaak om informele participatie: de dag starten met een klasgesprek, een ideeënbus, een overlegmoment met de juf, …

In onze lagere school is er ook een leerlingenraad. Dit is een informatie- en overlegorgaan dat de leerlingen de kans biedt om te participeren in het dagelijkse reilen en zeilen van de school. De leerlingenraad gooit ideeën op tafel om het schoolleven aangenamer te maken. Zij doen voorstellen over bepaalde aankopen, veranderingen op de speelplaats en organisatorische zaken (eindejaarsuitstap, kinderfeest, gekke dag, …) In de mate van het mogelijke zal het schoolteam ingaan of rekening houden met deze voorstellen.