Prins Boudewijn

kleuter- en lagere school

Voor - en naschoolse opvang

Vanaf 7.00u tot 8.30u en van 15.45u tot 18.00u wordt er opvang voorzien.

Voorschools maximum 1 uur:  € 0,75
Voorschools langer dan 1 uur:  € 1,00
Naschools maximum 1 uur: € 0,75
Naschools langer dan 1 uur: € 1,00
Middagtoezicht (12.20u -13.25u zonder drank): € 0,50
Woensdagnamiddag eten (12u 35-14u; zonder drank): € 0,50
Woensdagnamiddag kort (12u 35-16u30; zonder drank): € 3,00
Woensdagnamiddag lang (12u 35-18u00; zonder drank): € 4,00

Woensdagmiddag + muziekschool/kunstacademie:
- Wie tussen 12u35 en 18u effectief in het toezicht van de school verblijft, betaalt de normale tarieven (zie hierboven: kort € 3,00 en lang € 4,00 )
- Wie tussen 12u35 en18u naar de academie gaat, maar voor of na deze periode nog in het toezicht van de school verblijft, betaalt de gewone tarieven

Vakantieopvang :Tijdens de schoolvakanties is er opvang voorzien in een stedelijke basisschool in de onmiddellijke omgeving. Meer info kan u vinden op www.gekkoo.be