Prins Dries

kleuter- en lagere (ballet)school

Balletrapport

Balletrapport met vorderingen

Je kind krijgt naast het gewone rapport ook een balletrapport. Hierop kan je de vorderingen van je kind zien in de vorm van feedback.
Dit rapport krijgt je kind 4 keer per jaar, samen met het gewone rapport.

Op het einde van het schooljaar krijgt je kind de beoordeling goed, voldoende of onvoldoende.
Op het einde van het zesde leerjaar krijgt je kind de beoordeling geslaagd of niet geslaagd.

Niet geslaagd? Je kan gewoon op Prins Dries blijven

Als je niet geslaagd bent voor je balletexamen in L3, L4 of L5 kan je gewoon op Prins Dries blijven. Je kan de gewone basisschool hier verder afmaken.