Prins Dries

kleuter- en lagere (ballet)school

CLB

logo clb antwerpenOndersteuning van ouders en school

Het CLB ondersteunt ouders en school bij het zoeken naar de beste aanpak voor je kind op volgende domeinen

  • leren, studeren en onderwijsloopbaan
  • preventieve gezondheidszorg
  • psychisch en sociaal functioneren.

Overleg met het schoolteam en de ouders

De CLB-medewerker is regelmatig aanwezig op school.  Haar takenpakket bestaat uit overleg met de zorgcoördinator over zorgbeleid en over leerlingen met zorgvragen, ondersteuning van leerkrachten, oudergesprekken, observaties, diagnostisch onderzoek,… 

MDO - overleg

We plannen driemaal per jaar een structureel overleg, het  multidisciplinair overleg (MDO).
Op het MDO bespreken de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de CLB-medewerker en de directie de kinderen waarvoor extra ondersteuning nodig is. Voor het MDO zal de klasleerkracht jouw toestemming vragen om je kind met de CLB-medewerker te bespreken. Na deze besprekingen volgt er steeds een terugkoppeling naar de ouders.