Prins Dries

stedelijk basisonderwijs

Kinderraad

Vergaderen met een delegatie van elke klas

Omdat er al eens onderwerpen aan bod komen die verder gaan dan de vier muren van de klas, hebben we binnen de school een kinderraad opgericht. Daar worden ideeën of problemen besproken die belangrijk zijn voor de hele school.

Elke klas stuurt een delegatie van twee kinderen naar de vergadering onder leiding van de directeur. Zij bespreken alle vergaderpunten en zoeken samen al naar oplossingen.

Voor- en nabespreking in de klas

Vooraf wordt in de klas besproken welke zaken we graag op de kinderraad willen brengen. Achteraf wordt besproken wat er op de kinderraad beslist is. Dit onder leiding van de kinderen die de kinderraad bijgewoond hebben.

Het verslag kan je nalezen

Enkele verslagen van de kinderraad kan je onderaan downloaden.

kinderraad prins dries lagere school prinsstraat