Prins Dries

kleuter- en lagere (ballet)school

Na de lagere school

logo koninklijke balletschool antwerpen

Balletexamen met jury

Op het einde van het zesde leerjaar beslissen de artistiek directeur en een jury van de Koninklijke Balletschool Antwerpen, na een balletexamen, welke leerlingen naar het eerste middelbaar mogen.

Geen bijkomende auditie meer van Prins Dries naar het secundair

Leerlingen van Prins Dries die geslaagd zijn op het balletexamen moeten, naast dit examen, geen bijkomende auditie meer doen. 
Ben je geslaagd voor je balletexamen in het zesde leerjaar, dan kan je dus gewoon inschrijven voor de secundaire opleiding van de Koninklijke Balletschool Antwerpen.