Prins Dries

kleuter- en lagere (ballet)school

Schoolraad

Elke Scholengemeenschap in Antwerpen heeft een schoolraad, die spreekt namens de ouders en de leerkrachten met het schoolbestuur.  Onze school maakt deel uit van Scholengemeenschap West. 

Idealiter is er een vertegenwoordiging van elke school. Dat kan een ouder zijn of een leerkracht.

Voor onze school zijn dit jaar Linda en Ruud onze vertegenwoordigers.  

De schoolraad komt 1x per maand (meestal op di) bijeen om overkoepelende vragen, problemen en ideeën te bespreken.  Daarnaast is er ook regelmatig direct overleg met Robert Scheltjens, de divisie-directeur.

Enkele verwezelijkingen: 

- bibbus

- aanpassing van studiekeuze-wijzer L5 en L6

- netwerkavonden

 

Ben jij geïnteresseerd in het bredere beeld rond schoolbeleid in Antwerpen?  Dan moet je het wel en wee van de schoolraad zeker volgen.

Voor meer uitleg of achtergrond kan je contact opnemen met het oudercomite (oudersprinsdries@gmail.com) of met de directrice.

 

klik hier voor een rechtstreekse link naar de website van de Schoolraad.