Prins Dries

kleuter- en lagere (ballet)school

Visie en missie van Prins Dries

Een aangename en prettige sfeer

Een fijne basisschool tijd is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Op onze school hechten wij dan ook zeer groot belang aan een aangename prettige sfeer voor onze leerlingen. Wij proberen deze sfeer te behouden door duidelijke grenzen te stellen in combinatie met een sfeer van openheid waarbij leerlingen altijd terecht kunnen bij leerkrachten en ander personeel.

Culturele bagage door dans, drama en kunst

Daarnaast stellen wij ons tot doel onze leerlingen zoveel mogelijk culturele bagage mee te geven. Dit proberen wij te doen middels allerlei culturele uitstappen waarbij de leerlingen kennis maken met dans, drama en kunst. Uiteraard worden deze uitstappen ook gebruikt om hierover in de klas verder te werken.

Duurzaamheid en ecologie met onze groene speelplaats

Ook duurzaamheid en ecologie spelen een grote rol in ons onderwijs. Het belang van zorgen voor elkaar en alles om ons heen proberen wij zo goed mogelijk uit te dragen en te handhaven in Prins Dries. Op onze speelplaats zien we kippen, een moestuin, een boomhut en regenwatertonnen. Dit zijn een aantal voorbeelden van ons groteĀ  engagement om onze leerlingen liefde en respect voor de natuur en elkaar bij te brengen.

Talenten ontdekken

Iedereen heeft talenten! De kunst is deze talenten te leren ontdekken. Samen met onze leerlingen proberen wij te achterhalen waar hun talenten liggen. Het is niet alleen de ontdekking waar je talent ligt maar ook dat je vaak hard moet werken om deze talenten verder te ontwikkelen. De balletleerlingen zijn daarvan een uitstekend voorbeeld voor ons allemaal. Onder andere middels ons grote aanbod aan naschoolse activiteiten kunnen de leerlingen talenten ontdekken.

Diversiteit

Wij hebben een groot geluk op Prins Dries. Het geluk dat wij veel leerlingen hebben die allemaal een andere cultuur meebrengen naar onze school. Deze diversiteit is voor ons een verrijking. Wij hopen dan ook dat ouders hun cultuur meebrengen naar de school en onze school daarmee verrijken. Om dit aan te moedigen worden op Prins Dries verschillend activiteiten georganiseerd om ouders in contact met elkaar en de school te brengen. Samen maken we school!