Dag van de Academies

REMAKE is kunst voortdurend opnieuw en steeds in beweging
• Artistieke processen vertrekken vaak vanuit de waarneming van het verleden om tot nieuwe ideeën,
inzichten en gedragingen te komen.
• De kwaliteit van deze reis primeert op de snelheid ervan.
• Kunst is niet het doel op zich, maar het middel om de wereld telkens opnieuw te ervaren en vorm te
geven.

REMAKE is veelzijdig én samen
• REMAKE gaat over voorbeelden volgen, herhalen om te leren en bestaande inzichten omzetten naar
nieuwe ideeën.
• De Academies bieden de mogelijkheid om een brede vorming na te streven en betekenisvolle relaties aan
te gaan: met elkaar, de kunst en cultuurgeschiedenis en de maatschappelijke actualiteit. Kunst verbindt.

REMAKE is 'remind’ en ‘recycle'
• Meer dan één keer hetzelfde materiaal gebruiken, oude bronnen herwinnen om er nieuw werk van te
maken. Onderzoek, experiment, remind: de nadruk op voorspelbaarheid en controle wordt in onze
academies vervangen door ontdekken, verbeelden en herwerken.

Dus..hermaak, herdenk, herspeel , herschrijf, herteken, herschilder , herneem, herdans , hergebruik,...!