Robbox

Robotica-project basisonderwijs

Wat is het?

Het stedelijk basisonderwijs integreert op laagdrempelige wijze techiek in de klas. We doen dit met een robotkoffer, een koffer met verschillende robots en lesmateriaal.

Niet zomaar een lesjein de klas

Het project biedt meer dan een aantal plezante lessen over techniek. De koffer is zo ontwikkeld dat de kinderen via een rollenspel verschillende taken krijgen en via verschillende robots samen tot resultaten moeten komen.

Het roboticateam screende de leerdoelen op basis van bruikbaarheid. Met 520 leerdoelen maakten we lespakketten. Zo kunnen leerlingen via eenvoudig programmeerwerk in de wiskundeles bijvoorbeeld de robot laten buigen in een 90°-hoek. Of kan de Sphero 2.0 (de eenvoudigste robot in de vorm van een bal) een parcours afleggen terwijl die de juiste verkeersregels moet toepassen.