Schoolreglement kleuteronderwijs

In het schoolreglement vind je informatie en afspraken terug voor een vlotte samenwerking tijdens het schooljaar. We geven je er een antwoord op al je vragen over de rechten en plichten van jou of je kind.

Je vindt het schoolreglement op de website van je school.