Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Stedelijk Lyceum

Starten in het middelbaar

In het middelbaar start je in de eerste graad (1e en 2e middelbaar) A- of B-stroom. Vanaf de 2e graad ga je echt voor een studierichting kiezen.

1e graad A-stroom
1e en 2e middelbaar voor leerlingen met een getuigschrift van het basisonderwijs.

1e graad B-stroom
1e middelbaar en beroepsvoorbereidend leerjaar voor leerlingen zonder getuigschrift van het basisonderwijs.

Studierichtingen - 2e en 3e graad

Economie, toerisme en sales
Studierichtingen als Economie, Handel, Kantoor, Verkoop, Toerisme,...

Talen en culturen
Studierichtingen als Latijn, Latijn-Moderne Talen, Latijn-Wiskunde, Humane Wetenschappen, Moderne Talen-Topsport.

Welzijn en maatschappij
Studierichtingen als Bio-esthetiek, Haarzorg, Voeding-Verzorging, Restaurant en Keuken, Lichamelijke Opvoeding en Sport,...

Kunst, design en media
Studierichtingen als Publiciteit en Etalage, Beeldende en Architecturale Vorming, Woordkunst-Drama,...

Wetenschappen en techniek
Studierichtingen als Bouw, Bouwwetenschappen, Basismechanica, Elektrische Installaties, Industriële Wetenschappen,...

Werkend Leren
Studierichtingen van het deeltijds beroeps secundair onderwijs (dbso) om werken en leren te combineren.

Welke studierichting past bij jou?

Het is super om mensen mee te krijgen met je verhaal, zelfs als het niet realistisch is.

Amelie
3e jaar Audiovisuele Vorming
Amelie

Ik vind het belangrijk om mensen te kunnen helpen als ze me nodig hebben.

Khali Sha
3e jaar Voeding-Verzorging
Khali Sha

Ik wil heel mijn leven blijven leren.

Ramona
3e jaar Toerisme

Als er thuis iets te repareren valt dan ben ik de eerste om dat te proberen.

Jacques
3e jaar
Industriële Wetenschappen

Ik ben blij dat ik voor Latijn gekozen heb want je kan er nog alle richtingen mee uit.

Aicha
3e jaar Latijn

Vacatures

voltijds, 20u per week
voltijds, 20u per week
Stedelijk Lyceum Lakbors
deeltijds, 4u per week
Stedelijk Lyceum Meir