Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Buitengewoon secundair onderwijs

buitengewoon busoKan je kind zich niet optimaal ontplooien in het gewoon middelbaar onderwijs? Dan kan je terecht in het buitengewoon onderwijs.

Zes buitengewoon secundaire scholen bieden een gevarieerde keuze aan opleidingen.