Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Eerste graad

Eerste graad

Je volgt de meeste vakken samen met alle leerlingen. In het eerste jaar heb je 4 uren keuzevakken. In het tweede jaar maak je al een keuze over de richting die je uit wil gaan, want dan krijg je 6 of 7 uren keuzevakken. Deze vakken sluiten aan bij de interessegebieden van de school en de studierichtingen die je in de 2de en 3de graad kan volgen. Je gaat samen met je leerkracht op zoek naar je interesses en waar je goed in bent.

A-stroom of B-stroom

Binnen de eerste graad heb je A-stroom en B-stroom:

A-stroom:

  • Voor leerlingen met een getuigschrift van het basisonderwijs.
  • Eerste en tweede middelbaar in de A-stroom bereiden je voor op algemeen secundair onderwijs (aso), technisch secundair onderwijs (tso) of kunstsecundair onderwijs (kso).
  • Je kan na het eerste middelbaar ook overstappen naar het tweede beroepsvoorbereidend jaar (BVL).
1e middelbaar 28 uren algemene vakken
  4 uren keuzevakken: artistieke vorming, ballet, Latijn, moderne wetenschappen, techniek of sport
2de middelbaar 26 uren algemene vakken
  6 of 7 uren keuzevakken: artistieke vorming, creatie en vormgeving, ballet, wetenschappelijke vorming, industriële wetenschappen, handel, Latijn, mechanica-elektriciteit, moderne wetenschappen of sociale en technische vorming

B-stroom:

  • Voor leerlingen zonder getuigschrift van het basisonderwijs.
  • Je krijgt de kans de leerachterstand die je in het basisonderwijs hebt opgelopen zoveel mogelijk in te halen.
  • Je wordt voorbereid voor het beroepssecundair onderwijs (bso).
1e leerjaar B Brugklas tussen lager en middelbaar onderwijs.
27 uren algemene vakken.
  Je kan je leerachterstand van in de lagere school inhalen in kleine groepjes voor Nederlands, Frans en wiskunde.
  Je maakt kennis met beroepenvelden van het beroepsvoorbereidend leerjaar met eventueel een extra lessenpakket: techniek, gezinstechnieken, nijverheidstechnieken of hotel.
Geslaagd in 1B? Je krijgt een getuigschrift van het basisonderwijs.
  Je kan naar 1A of naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL).
Niet geslaagd in 1B? Je gaat naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL).

 

Beroepsvoorbereidend leerjaar 18 uren basisvorming
  14 of 15 uren in één of twee beroepenvelden
  Kies uit: nijverheid, hout, metaal, elektriciteit, kantoor en verkoop, decoratie, haarzorg, hout, verzorging en voeding, mode en hotel-bakkerij-slagerij.