Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Inschrijven

meisje met paspopInschrijven in een middelbare school?

 1. Wanneer kan ik me inschrijven in een middelbare school?
 2. Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven?
 3. Kan de school mijn inschrijving weigeren?
 4. Wat als er geen plek is?
 5. Kan ik het vak godsdienst of zedenleer volgen?

 

1. Wanneer kan ik me inschrijven in een middelbare school voor het schooljaar 2017–2018?

Overzicht van alle opendeurdagen en infoavonden.

Van zaterdag 11 maart 13u tot en met vrijdag 31 maart 2017 Vanaf dinsdag 18 april 2017 Tijdens de zomervakantie

Iedereen kan inschrijven in het eerste jaar.
Op de websites van scholen met een eerste graad vind je alle praktische informatie over de inschrijvingen.

Inschrijvingen voor het tweede tot en met het zesde middelbaar.

Iedereen kan inschrijven.

Je kan tijdens de vakantie ook terecht in onze scholen.
Je maakt best een afspraak met de school van je keuze.

Naar boven

2. Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven?

 • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders).
 • Je rijksregisternummer.
 • Getuigschrift basisonderwijs, bewijs of attest van vorige leerjaar om je in te schrijven in het eerste middelbaar.
 • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
 • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.

Naar boven

3. Kan de school mijn inschrijving weigeren?

De school kan, in sommige gevallen, een inschrijving weigeren:

 • Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor het middelbaar onderwijs.
 • Als er geen plaats meer is in de school.
 • Als je een verslag hebt voor toelating tot het buitengewoon onderwijs en ingeschreven wordt onder ontbindende voorwaarde waarbij na onderzoek blijkt dat de gevraagde aanpassingen om jou les te laten volgen onredelijk zijn.
 • Als de school je in de afgelopen twee schooljaren definitief heeft uitgesloten.

Als de school je inschrijving weigert, krijg je hiervan binnen de vier dagen een schriftelijk gemotiveerd bericht.

Naar boven

4. Wat als er geen plek is?

Als er op de school van jouw keuze geen plek meer is, krijg je daar een bewijs van. De school kan je op een wachtlijst zetten. Als er een plaats vrij komt, word je gecontacteerd.
Ondertussen schrijf je je best in in een andere school. De scholenzoeker kan je daar bij helpen.

Naar boven

5. Kan ik het vak godsdienst of zedenleer volgen?

Tijdens de eerste inschrijving kies je godsdienst of zedenleer. Je ouders ondertekenen een verklaring. Deze verklaring wordt binnen de acht kalenderdagen aan de directeur bezorgd. Je kan jouw keuze nog veranderen tot acht kalenderdagen na de eerste schooldag.

Willen je ouders niet dat je één van deze vakken volgt? Ze kunnen een vrijstelling aanvragen. Je moet het vak dan niet volgen. Je moet wel op school zijn.

Naar boven