Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Campus Cadix

Stedelijk Onderwijs bouwt nieuwe campus op Eilandje

Het Stedelijk Onderwijs plant opnieuw een innovatieve en hedendaagse scholencampus in de stad. Tegen 2021 zullen in de Cadixwijk creatieve en technische opleidingen geclusterd worden in de nieuwe Campus Cadix. Het project omvat de renovatie van het historische Van Averbekegebouw en de CAD-loods. Aan het Kempisch Dok komt er een volledige nieuwbouw.
Hiermee gaat het Stedelijk Lyceum verder in het bouwen van toekomstgerichte scholen waar kruisbestuiving tussen leerlingen, richtingen en sectoren centraal staat. De technische & creatieve Campus Cadix wordt met zijn 24 000 m2 renovatie en nieuwbouw het op één na grootste bouwproject van Scholen van Morgen. De bouwvergunning werd in juni ingediend.

Renovatie Stedelijk Lyceum Cadix

SISA en later Stedelijk Lyceum Cadix is een begrip in de Cadixwijk en ver daarbuiten. De school bundelt heel wat kunstrichtingen van het stedelijk secundair onderwijs in Antwerpen. Heel wat decorbouwers, drukkers, grafisch vormgevers… werden gevormd in deze school. Ook Encora - Centrum voor Volwassenenonderwijs geeft een aantal lessen op deze campus. Het Van Averbekegebouw in de Cadixstraat is echter zo versleten dat een grondige renovatie noodzakelijk is. Bovendien barst de school uit haar voegen. Vandaag zitten de 859 leerlingen verspreid over meerdere locaties in de stad.
In de toekomst zal het Stedelijk Lyceum niet alleen de creatieve richtingen bundelen in de Cadixwijk. Ook technische opleidingen komen op dezelfde site.

Technische opleidingen

Vandaag zitten heel wat technische opleidingen gegroepeerd in Stedelijk Lyceum Meir en in Stedelijk Lyceum Lamorinière. Een groot deel van deze richtingen verhuist naar de nieuwe Campus Cadix. “We zijn ervan overtuigd dat de kruisbestuiving tussen creatieve en technische opleidingen een grote meerwaarde biedt voor onze leerlingen” aldus Ronny Dujardin, divisiedirecteur van het Stedelijk Lyceum. “We willen onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Daarom wordt deze campus zeer toekomstgericht geconcipieerd. We bouwen een school, maar er moet ook ruimte zijn voor bedrijven, voor een incubator, voor andere opleidingsvormen ...”. De technische opleidingen van Campus Cadix worden ondergebracht in de nieuwbouw aan het Kempisch Dok. 

Bouwproject Campus Cadix

Het renovatie- en bouwproject past in het programma van Scholen voor Morgen.
Scholen van Morgen is een project van de Vlaamse overheid en AG Real Estate en BNP Paribas Fortis. Het publiek-private project zorgt voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van 165 geplande schoolbouwprojecten in Vlaanderen. Campus Cadix is het op één na grootste bouwproject van Scholen van Morgen, met een investeringsbudget van 52 miljoen euro en een oppervlakte van 24.000 vierkante meter.
De bouwvergunning werd in juni ingediend. Het is nu wachten totdat de eerste spade voor de nieuwbouw aan het Kempisch Dok. Nadien zal het bestaande Van Averbekegebouw en de CAD-loods grondig gerenoveerd worden.
Campus Cadix zal klaar zijn in 2021.

Hedendaagse Campus

Het ontwerp van architectenbureau Korteknie Stuhlmacher is gebaseerd op meervoudig ruimtegebruik. Dit wil zeggen dat klaslokalen verschillende werkvormen en groepsgroottes moeten kunnen huisvesten. Projectlokalen stellen leerlingen en andere gebruikers in staat om samen te werken, elkaar te ontmoeten, zaken te bouwen… Ateliers worden zo ontworpen dat ze gebruikt kunnen worden voor diverse doeleinden en gebruikers.
De technische & creatieve campus wil een open gebouw zijn waar de kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt verdwijnt en waar leerlingen worden klaargestoomd voor de jobs van morgen.