Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

De nieuwe scholencampus in de Cadixwijk

Stedelijk Onderwijs bouwt nieuwe campus op Eilandje

Het Stedelijk Onderwijs plant opnieuw een innovatieve en hedendaagse scholencampus in de stad. Tegen 2021 zullen in de Cadixwijk creatieve en technische opleidingen geclusterd worden in de nieuwe scholencampus in de Cadixwijk. Het project omvat de renovatie van het historische Van Averbekegebouw en de CAD-loods. Aan het Kempisch Dok komt er een volledige nieuwbouw.

Deze campus van maar liefst 24 000 m² is een van de grootste projecten van de inhaalbeweging in scholenbouw Scholen van Morgen. Wanneer de nieuwbouw en renovatie afgerond is, zullen hier dagelijks 1175 leerlingen en cursisten in creatieve en technische richtingen schoollopen

Renovatie Stedelijk Lyceum Cadix

SISA en later Stedelijk Lyceum Cadix is een begrip in de Cadixwijk en ver daarbuiten. De school bundelt heel wat kunstrichtingen van het stedelijk secundair onderwijs in Antwerpen. Heel wat decorbouwers, drukkers, grafisch vormgevers… werden gevormd in deze school. Het Van Averbekegebouw in de Cadixstraat is echter zo versleten dat een grondige renovatie noodzakelijk is. Bovendien barst de school uit haar voegen. Vandaag zitten de 859 leerlingen verspreid over meerdere locaties in de stad.

Eerste steen gelegd

Op 19 april 2018 werd de eerste steen gelegd door schepen voor onderwijs Claude Marinower, maar de afbraakwerken zijn al gestart in september 2017. Intussen zijn de vloerplaat en de kolommen voor de het nieuwe klassenblok al zichtbaar. De enorme voormalige CAD-loods wordt omgevormd tot sporthal en refter. In een derde fase wordt het geklasseerde Van Averbekegebouw gerenoveerd. De afgewerkte gebouwen worden gefaseerd in gebruik genomen, maar alles zal afgerond zijn in de zomer van 2021. De nieuwe campus is een ontwerp van architectenbureau Korteknie Stuhlmacher en wordt gebouwd en onderhouden door STRABAG.

Technische én creatieve opleidingen

In de toekomst zal het Stedelijk Lyceum niet alleen de creatieve richtingen bundelen in de Cadixwijk. Ook technische opleidingen, die vandaag grotendeels in Stedelijk Lyceum Meir en Stedelijk Lyceum Lamorinière zitten, worden samengebracht op eenzelfde campus. Ook Encora (volwassenenonderwijs) dat hier al meer dan 50 jaar fotografie aanbiedt, blijft aanwezig. Hierdoor ontstaat een echte campus, met opleidingen uit verschillende schoolniveaus, verspreid over enkele gebouwen.

Bouwproject campus in de Cadixwijk

Met een investeringsbudget van meer dan 50 miljoen euro en een oppervlakte van 24.000 m² is deze nieuwe scholencampus in de Cadixwijk een van de grootste projecten van Scholen van Morgen. Deze publiek-private samenwerking realiseert in Vlaanderen in totaal 182 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten over alle onderwijsnetten heen. Deze vennootschap staat in voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het 30-jarig onderhoud (Maintain) van de schoolgebouwen. 154 nieuwe scholen zijn intussen opgeleverd en in gebruik.

Hedendaagse Campus

Het ontwerp van architectenbureau Korteknie Stuhlmacher is gebaseerd op meervoudig ruimtegebruik. Dit wil zeggen dat klaslokalen verschillende werkvormen en groepsgroottes moeten kunnen huisvesten. Projectlokalen stellen leerlingen en andere gebruikers in staat om samen te werken, elkaar te ontmoeten, zaken te bouwen… Ateliers worden zo ontworpen dat ze gebruikt kunnen worden voor diverse doeleinden en gebruikers.
De technische & creatieve campus wil een open gebouw zijn waar de kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt verdwijnt en waar leerlingen worden klaargestoomd voor de jobs van morgen.