Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Onderwijs Aan Huis

OAH onderwijs aan huisOAH staat voor Onderwijs Aan Huis en bestaat uit:

  • Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH): jongeren hebben er recht op bij ziekte, ongeval of een chronische ziekte. TOAH wordt georganiseerd door de school waar het kind als regelmatig leerling is ingeschreven.
  • Permanent onderwijs aan huis (POAH): dit type van OAH is voor jongeren die door hun handicap niet in staat zijn om les te volgen in het buitengewoon secundair onderwijs. Een school voor buitengewoon onderwijs organiseert het POAH.

Door het lesprogramma aan te passen, kunnen jongeren met een ziekte, letsel of handicap ook op school les volgen. Die mogelijkheid bestaat voor alle vormen van het middelbaar onderwijs. De klassenraad beslist of de leerling les kan krijgen op school.

Alle details over OAH vind je op Onderwijs Vlaanderen