Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Beeldende & audiovisuele vorming

Over deze studierichting

Doorstroomgerichte finaliteit
2e graad - kso

In de studierichting Beeldende & audiovisuele vorming staat het ontwikkelen van een eigen beeldende taal met behulp van fotografie, film, video, geluid en montage centraal. Het is een brede artistieke technische opleiding met een ruime algemene basisvorming.

Je verkent grondig de hedendaagse audiovisuele beeldcultuur. Zo leer je kritisch kijken naar de beelden die ons dagelijks bereiken via de verschillende media.
Je leert waarnemen, analyseren en creatief denken. Je verdiept je in de verschillende artistieke stromingen in de geschiedenis van de kunst.

Je leert lees-, spreek- en schrijfopdrachten omzetten in audiovisuele taal. Via het maken van eigen werkstukken ontdek je je eigen expressiemogelijkheden.

Tijdens beeldende vorming en waarnemingstekenen leer je omgaan met kleuren, vlakken, lijnen... en verwerf je inzicht vorm, ruimte en ritme. Je fotografeert, hanteert camera en geluidsinstallatie en de nieuwste digitale technieken. Je monteert beelden en geluiden.

 

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: