Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Handel

Over deze studierichting

2e graad - tso
3e graad - tso

In de tweede graad ligt de klemtoon op een bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel en toegepaste informatica. Bij de algemene vakken ligt de klemtoon op Nederlands, Engels en Frans want ik het bedrijfsleven is vlotte communicatie, mondeling én schriftelijk erg belangrijk.

In de derde graad krijgt de bedrijfseconomische vorming een meer praktisch karakter. Verschillende  vaardigheden worden aangeleerd in zowel binnen- als buitenschoolse opdrachten: boekhouden, toegepaste informatica, recht, de praktijk van het zakendoen, stages. Communicatie blijft belangrijk. Je krijgt nu ook Duits.

Met het oog op optimale kansen in het hoger onderwijs biedt deze studierichting een gezond evenwicht aan tussen algemene vorming en specifieke bedrijfseconomische vaardigheden.

Je leert er:

  • communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling met specifieke toepassingen in een bedrijfseconomische context: onthaal- en vergadertechnieken, verslaggeving, handelscorrespondentie, omgaan met verschillende klantentypes, …;
  • commerciële vaardigheden met aandacht voor aan- en verkoopactiviteiten op lokaal, nationaal en internationaal niveau;
  • administratieve en organisatorische vaardigheden: klanten- en leveranciersadministratie, post-behandeling, klasseren, organisatie van het magazijn, financiële en boekhoudkundige technieken en verrichtingen zowel manueel als op de computer, werken met een kassa, financiële dagboeken bijhouden, voorraadbeheer, facturatie, ordelijk en nauwkeurig werken …;
  • inzicht verwerven in en op kleine schaal toepassen van verschillende vormen van ondernemerschap: de praktische organisatie van een bedrijf, de verkoopvormen van kleinhandel tot e-commerce,  goederenkennis, initiatief nemen, ontwikkelen van ondernemingszin, bedrijfsstages…;
  • ICT-vaardigheden: werken met boekhoudkundige pakketten, tekstverwerking en dactylografie.