Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Houttechnieken

Over deze studierichting

Dubbele finaliteit
3e graad

Algemene informatie

Naast de basisvorming van de derde graad (wiskunde, talen, etc...) krijg je specifiek in deze studierichting een stevig pakket toegepaste fysica. In deze lessen leer je meer over:

 • wiskundige fenomenen en toepassingen in verband met:
  • bouwkunde
   • akoestische isolatie
   • vochtproblemen
   • een gebouw als systeem
   • topografische methoden (plaatsbeschrijving)
  • constructieleer
  • en in beperktere mate:
   • elektriciteit
   • trillingen
   • golven

In chemie krijg je:

 • inzicht in de structuur en eigenschappen van materialen
 • meer kennis over de structuur en eigenschappen van specifieke materialen
 • les over verschillende soorten materialen

Ook toegepaste wiskunde staat op het programma. Daarin leer je meer over: 

 • driehoeksmeetkunde en vectoren
 • analyse en algebra
 • ruimtemeetkunde

Zo ontwikkel je een grotere wiskundige gereedschapskist die je kan gebruiken in concrete wetenschappelijke en technische contexten en versterk je je ruimtelijk inzicht.

In het pakket toegepaste informaticawetenschappen ligt de nadruk op:

 • het maken van concrete producten
 • het creëren van oplossingen voor problemen met behulp van specifieke software
 • het combineren inzetten van kennis, inzicht en vaardigheden uit wiskunde, wetenschappen, techniek en computervaardigheden
 • denken op systeemniveau
 • specifiëren van criteria waaraan een oplossing moet voldoen
 • prototypes ontwerpen, evalueren en testen
 • evidence based optimaliseren van criteria
 • verfijnen van een ontwerp

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Dit om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het hoger onderwijs.

Wat kan je worden met een diploma Houttechnieken?

Deze studierichting bereidt je voor op een job als operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines. Dat wil zeggen dat je leert:

 • je eigen werkzaamheden voor te bereiden
 • CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines programmeren en bedienden
 • deze machines in- en omstellen
 • de werking ervan opvolgen om onderdelen voor binnen- en buitenschrijnwerk, meubels, interieurelementen, trappen, daktimmerelementen, houtskeletbouw, decors en standen … te maken
 • snel en nauwkeurig verspaningstechnieken uitvoeren op hoofdzakelijk massief hout en plaatmateriaal
 • kwaliteitscontroles en het basisonderhoud uitvoeren van de machines
 • maatregelen nemen bij storingen en afwijkingen
 • CAD-tekeningen maken
 • omgaan met CNC-programmeertalen en -machines, tekenprogramma’s en bewerkingsmethodes

Je werkt meestal in een fabrieksomgeving met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit, welzijn en duurzaamheid. Het kan zijn dat je in een shifsysteem werkt en soms in het weekend moet werken. Dit is afhankelijk van het bedrijf waarin je terechtkomt. 

Wat kan je verder studeren met een diploma Houttechnieken?

Deze studierichting heeft een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat je voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied (STEM).

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Houttechnieken situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Architectuur
  • Interieurvormgeving
  • Landschaps- en Tuinarchitectuur
  • Toegepaste Architectuur
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Bouw
  • Ecotechnologie
  • Energiemanagement
  • Energietechnologie
  • Houttechnologie
  • Industrieel Productontwerpen
  • Vastgoed
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.
Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.