Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Internationale Handel en Logistiek

Over deze studierichting

Dubbele finaliteit
3e graad
3e graad - tso

Deze studierichting heeft dubbele finaliteit binnen het studiedomein Economie en Organisatie. 

Wat leer je in de opleiding Internationale Handel en Logistiek? 

 •  Algemene economie. Je verwerft inzicht in elementen van macro- en micro-economie en kan historische gebeurtenissen koppelen aan economische begrippen.
 • Je krijgt ook inzicht in de complexiteit van managementbeslissingen in relatie tot externe factoren zoals wetgeving of concurrentiepositie.
 • Je maakt kennis met enkele wiskundige aspecten van financiële producten uit het bank- en verzekeringswezen. Zo komen enkelvoudige en samengestelde intrest, gelijkwaardige rentevoeten en annuïteiten aan bod.
 • Tot slot leer je in deze opleiding hoe je moet onderzoeken. generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting.

Met deze studierichting kan je ook medewerker (inter)nationaal goederenvervoer worden of de kennis van deze job gebruiken in hogere studies. Een medewerker (internationaal) goederenvervoer...:

 • Verwerkt aangeleverde gegevens en documenten administratief binnen uitgewerkte procedures door het verzamelen, sorteren en registeren van gegevens in een softwaresysteem binnen bedrijven voor internationale handel. Het gaat daarbij om transport- en douanedocumenten, certificaten en andere documenten noodzakelijk voor het vervoer.
 • Ondersteunt de informatie- en goederenstroom optimaal door de documenten rond import, export en transit van goederen op te volgen.
 • Legt een dossier aan bij invoer, over- en opslag, doorvoer en uitvoer van goederen en verzorgt de administratie van de opslagplaats. 
 • Geeft informatie door aan klanten en interne diensten over de stand van zaken van de toegewezen dossiers, communiceert vlot met hen en gaat vertrouwelijk om met de gegevens.
 • Is constant aandachtig, nauwkeuring en precies bij de opmaak en opvolging van documenten en springt correct om met cijfermateriaal.

Wat kan je studeren na de opleiding Internationale Handel en Logistiek? 

Internationale Handel en Logistiek is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied. Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Internationale Handel en Logistiek zijn de meest logische Se-n-Se-opleidingen:

 • Assistent (Inter)nationaal Goederenvervoer
 • Hulpdeclarant

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich binnen de studiegebieden:

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
 • Applied Information Technology (E)
 • Bedrijfsmanagement
 • Business Management
 • Business Management & Entrepreneurship (E)
 • Business Management (E)
 • Business Management Marketing (E)
 • Communicatiemanagement
 • Communication Management (E)
 • Hotelmanagement
 • Idea and Innovation Management
 • Informatiemanagement en Multimedia
 • Informationmanagement & Multimedia (E)
 • International Business Management (E)
 • International Communication and Media-ICM (E)
 • International Journalism (E)
 • International Office Management (E)
 • International Tourism and Leisure (E)
 • Journalistiek
 • Media and Entertainment Business
 • Netwerkeconomie
 • Office Management
 • Retailmanagement
 • Toegepaste Informatica
 • Toerisme- en Recreatiemanagement
 • Wellbeing- en Vitaliteitsmanagement
 • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
 • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
 • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.
Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.