Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Over deze studierichting

3e graad - tso

In de derde graad wordt de nodige theoretische kennis aangereikt maar attitudes en vaardigheden, zoals inlevingsvermogen, openheid, sociaal betrokkenheid en discretie zijn even belangrijk. Er gaat veel aandacht naar stages in de meest diverse voorzieningen die later het beroepenveld zullen uitmaken: multifunctionele centra, voorzieningen voor personen met een beperking en buitengewoon onderwijs.

Je leert:

  • mensen van alle leeftijden met een fysieke, zintuiglijke, verstandelijke, sociaal of meervoudige beperking begeleiden. Je vertrekt hierbij van de overtuiging dat ze heel wat mogelijkheden hebben tot (persoonlijkheids)ontplooiing.
  • werken in team en met groepen.
  • de noden, behoeften en eigenschappen van de mens in de verschillende fasen van het leven kennen.
  • over EHBO, hygiëne en de zorg voor het comfort van de zorgvrager.
  • met taal, muziek, beweging en handvaardigheid creatief werken. Deze technieken worden verwerkt in activiteiten en projecten voor bepaalde doelgroepen.
  • over de verschillende types beperkingen en hun problemen. De oorzaken, de begeleiding en de mogelijke behandeling worden bekeken.
  • samenwerken, observeren, vergaderen en rapporteren.
  • over de wetgeving van bijzondere jeugdbijstand.
  • over de bouw en werking van het menselijk lichaam.

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: