Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Kinderzorg

Over deze studierichting

3e graad - bso

Tijdens dit zevende specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. De kennis en de handigheid die je reeds hebt verworven, worden verder uitgediept en toegepast. Levensechte situaties worden ontleed en besproken, op een theoretische maar ook op een praktische manier. Tijdens je vele praktijkervaringen in en buiten de school proef je van verschillende vormen van kinderopvang: onthaalmoeder, buitenschoolse kinderopvang, eerste kleuterklas. Je leert:

  • werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe zorgsituaties.
  • zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters, kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben (vb. gehandicapte kinderen).
  • inzicht verwerven in de ontwikkeling van baby, peuter en kind.
  • organisaties kennen binnen welzijns- en gezondheidszorg.
  • je specialisatie is ruimer dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen; je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden.
  • methodisch werken, aandacht hebben voor het welbevinden van elk kind en zijn omgeving, omgaan met diversiteit, samenwerken met ouders en met collega’s maar evengoed leer je zelfstandig instaan voor de totaalzorg, ook in complexere situaties.