Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Lassen constructie duaal

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs

De opleiding 'Lassen-constructie duaal' combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

Deze opleiding wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied mechanica-elektriciteit.

In de opleiding lassen-constructie duaal leert men hoeknaadverbindingen met halfautomaat- en TIG-lasproces en plaat- en pijpverbindingen met het halfautomaat- (massieve draad), TIG- en elektrode lasproces lassen teneinde een lasverbinding in gelegeerde en niet-gelegeerde staalsoorten te realiseren die voldoet aan de geldende internationale normen, de lasmethodebeschrijving, het lasplan en constructietekeningen.

De verplichte algemene vorming voor het eerste en tweede leerjaar van de derde graad bso is opgenomen in het standaardtraject.