Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Latijn-Wetenschappen

Over deze studierichting

3e graad - aso

Deze studierichting bestaat uit twee belangrijke onderdelen:

  • Latijn: je komt in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Daardoor krijg je inzicht in de literatuurgeschiedenis. Je wordt cultureel gevormd (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele verschijnselen) en krijgt algemeen historisch inzicht.
  • Wetenschappen: je krijgt vakken zoals biologie, chemie en fysica. Je leert feiten te verzamelen en ze te verwerken. Het is ook belangrijk dat je leert om kritisch om te gaan met de informatie die je verzamelt.