Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Medewerker Kamerdienst Duaal

Over deze studierichting

Arbeidsmarktgerichte finaliteit
2e graad

Duaal leren

Wat is de studierichting Medewerker Kamerdienst Duaal? 

In de opleiding Medewerker Kamerdienst Duaal combineer je (als je een werkplek vindt) normaal gezien 2 dagen op school met 3 dagen op de werkvloer. Zo zet je je kennis onmiddellijk om in praktijk. Dit is de ideale situatie, maar het hangt van je werkplek af of deze ideale regeling kan gevolgd worden. Als je kan werken, gebeurt dit volgens de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) van de sector. Je krijgt alle nodige info daarover via de school. 

De opleiding situeert zich op het niveau van de tweede graad beroepssecundair onderwijs omwille van de koppeling met de verplichte algemene vorming met het oog op het behalen van een bewijs van onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het studiedomein Voeding en Horeca.

Het standaardtraject voor de opleiding medewerker kamerdienst duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie:

 • Beroepskwalificatie bk-0233-2 medewerker kamerdienst
  • niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur

Lees op deze pagina van de overheid wat beroepskwalificaties juist zijn. 

Wat kan je worden met de opleiding Medewerker Kamerdienst Duaal?

In de studierichting Medewerker Kamerdienst Duaal leer je:

 • In te staan voor de schoonmaak, de orde en het onderhoud van kamers, badkamers en gemeenschappelijke ruimtes.
 • Te werken volgens de kwaliteitseisen van een organisatie.
 • De hygiënische- en veiligheidsnormen te volgen.
 • Het ontbijt op te dienen/klaar te zetten en het linnen te onderhouden van logiesverstrekkende of toeristische organisaties zoals hotels, B&B's of hostels. Op die manier kan je de gast(en) een hygiënisch en comfortabel verblijf bieden.

Naast deze specifieke lesinhoud krijg je ook een algemene vorming: 
De verplichte algemene vorming voor het eerste en tweede leerjaar van de derde graad bso is opgenomen in het standaardtraject en omvat alle eindtermen of een verwijzing naar de inhoud van deze onderdelen:

 • Project algemene vakken
  • De vakgebonden eindtermen van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad bso.
 • Moderne vreemde talen (Frans of Engels)
  • De vakgebonden eindtermen van Frans of Engels van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad bso.
 • Vakoverschrijdende eindtermen
  • De vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs.

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de individuele leerweg van een jongere. In principe ga je na deze opleiding naar de 3de graad en word je daarna kamerdienstmedewerker in een hotel, hostel, B&B of andere toeristische logieverstrekkende organisatie.