Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Metselaar

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs
  • Module Basistechnieken Metselwerk: je leert dimensies meten en berekenen, meetinstrumenten en technische tekeningen gebruiken. Je leert ook mortel aanmaken, metselen, kleine elementen in metselwerk plaatsen en voegen.
  • Module Bekisting: je leert precies werken in teamverband, taken uitvoeren en bekistingen uitvoeren. Dit wil zeggen dat je de positie van de bekisting leert bepalen, steigers opzetten, enzovoort.
  • Module Fundering op Staal: je leert de bodem van de werkput effenen, zuiver maken en droogleggen, staalfunderingen in metselwerk uitvoeren, enzovoort.
  • Module Metselwerk: je leert metselwerken uitvoeren en geprefabriceerde elementen plaatsen en stutten en betonwerk uitvoeren.
  • Module Riolerings- en Afwateringsstelsels: je leert installaties, putten en buizen voor hemelwater en rioolwater plaatsen en aansluiten, draineerbuizen en inspectiekamers maken en aansluiten, wachtbuizen beschermen, enzovoort.
  • Module Specifiek Uitvoeringswerk: je leert siermetselwerk, renovatiewerk, dichtingswerken bij metselwerk en voegwerken uitvoeren.