Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Opvoeding en Begeleiding

Over deze studierichting

Dubbele finaliteit
3e graad - tso

Algemene informatie

Naast een pakket basisvorming (talen, wiskunde, etc...) krijg je specifiek in deze studierichting een pakket gedragswetenschappen. 

 • Je maakt kennis met verschillende onderdelen van de psychologie zoals ontwikkelingspsychologie, gezondheidspsychologie en gespreksvoering.
 • Je ontdekt ook onderdelen van de pedagogie (opvoedkunde), zoals de orthopedagogie (ontwikkeling, opvoeding en gedrag).
 • Ook pedagogisch handelen bij kinderen en volwassenen is iets dat je leert. Dat gebeurt zowel in gewone als bijzondere of specifieke contexten.
 • Daarnast besteed je ook aandacht aan domeinspecifieke wetgeving en deontologie (normen en waarden).
 • Je krijgt ook toegepaste filosofie. Dat wil zeggen dat je binnen specifieke thema's leert om over ethische situaties te reflecteren en dat te analyseren. Een ethische kwestie is een voorbeeld van een situatie waarin normen en waarden een grote rol spelen en soms ingaan tegen de regels. 
 • Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting en zijn belangrijk als basis om verder te studeren aan het hoger onderwijs. 

Wat kan je worden met een diploma Opvoeding & Begeleiding?

In deze studierichting word je voorbereid op een job als kinderbegeleider baby’s en peuters en kinderbegeleider schoolgaande kinderen. Je krijgt dus naast een onderwijskwalificatie ook een beroepskwalificatie. Meer info daarover vind je op deze pagina van de overheid

Als kinderbegeleider baby’s en peuters leer je: 

 • Baby's en peuters voeden en verzorgen van hun aankomst en verblijf in de opvang tot het afhaalmoment.

De kinderbegeleider schoolgaande kinderen:

 • Begeleidt de schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd bij hun aankomst en verblijf in de opvang tot het afhaalmoment.
 • Zorgt voor een stimulerende, veilige, hygiënische en gezonde (speel)omgeving. 
 • Ondersteunt, organiseert en/of begeleidt de baby’s, peuters of kinderen bij hun activiteiten, waarbij je hen stimuleert in hun ontwikkeling en uitgaat van hun talenten en ondernemingszin.
 • Geeft hen kansen om hun sociale vaardigheden te oefenen, stimuleert positieve contacten tussen hen onderling en stelt grenzen.
 • Herkent hun sociaal-emotionele behoeften en speelt erop in zodat het kind zich goed voelt.
 • Ondersteunt de algemene ontwikkeling van de baby, de peuter of het kind door het gedrag te observeren, de sociaal-emotionele behoeften te herkennen en erover te reflecteren om je acties erop af te stemmen. Daarbij worden de ouders als eerste opvoeders erkend en ondersteund.
 • Luistert actief naar de bezorgdheden van ouders en opvoeders. Door op een opbouwende, positieve manier om te gaan en samen te werken met alle belanghebbenden, afspraken te maken, feedback te vragen en te reflecteren kan de werking van de kinderopvang verder verbeterd worden.

Wat kan je nog verder studeren met een diploma Opvoeding en Begeleiding? 

Opvoeding en Begeleiding is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat je voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied (Maatschappij en Welzijn).

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Opvoeding en Begeleiding zijn de meest logische Se-n-Se-opleidingen:

 • Persoonsbegeleider

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich in de studiegebieden:

 • Gecombineerde studiegebieden
  • Pedagogie van het Jonge Kind
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs
 • Sociaal-Agogisch werk
  • Gezinswetenschappen
  • Maatschappelijke Veiligheid
  • Orthopedagogie
  • Sociaal Werk
  • Sociale Readaptatiewetenschappen
  • Toegepaste Psychologie

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.
Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.