Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Residentieel Elektrotechnisch Installateur

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs

De opleiding ‘Residentieel elektrotechnsich installateur’ bestaat uit 5 modules:

  • Module Inbedrijfstelling Residentiële Installatie: je leert plannen en schema’s gebruiken, hoeveelheden en materiaal inschatten, dimensies berekenen, meetinstrumenten gebruiken en interpreteren en storingen opsporen en verhelpen.
  • Module Installatiewerken Elektriciteit Residentieel: je leert materiaal controleren en gebreken melden, ladders en stellingen opstellen, oude installaties verwijderen, schakelaars plaatsen, verlichtingsarmatuur plaatsen, enzovoort.
  • Module Montagewerken Elektriciteit Residentieel: je leert montagewerken bij inbouw en opbouw volgens schema uitvoeren. Je leert ook functiegebonden administratieve taken uitvoeren zoals je eigen werkzaamheden registreren, het gebruikte materiaal noteren, enzovoort.
  • Module Ruwbouwwerken Elektriciteit Residentieel: je leert ruwbouwwerk voorbereiden en uitvoeren volgens ééndraads- en situatieschema’s.
  • Module Verdeelbord Elektriciteit Residentieel: je leert een verdeelbord monteren, aansluiten en plaatsen volgens een ééndraadsschema.