Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Sanitair Installateur

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs

Je leert onder begeleiding en in teamverband sanitaire installaties zoals badkamers, leidingen voor de aan- en afvoer van water, verwarmingstoestellen enz. (de)monteren, plaatsen, aansluiten, onderhouden en herstellen.
Je leert de verschillende materialen (koper, plastic, ...), gereedschappen en machines waarmee gewerkt wordt, kennen en correct gebruiken. Ook het (de)monteren van gasleidingen wordt aangeleerd. Dit is nodig om individuele gasverwarmingstoestellen te kunnen plaatsen.
Je leert de door jou geplaatste installaties in werking stellen, storingen opsporen en deze verhelpen. Het kan gaan om het herstellen van lekken, het vervangen van kranen, het plaatsen van waterbehandelingstoestellen, voorbereidende werken in een ruwbouw, ... variatie troef.

De opleiding Sanitair installateur bestaat uit volgende 4 modules:

  • Plaatsing en aansluiting toestellen individuele gasverwarming
  • Plaatsing en aansluiting toestellen sanitair
  • Plaatsing leidingen individuele gasverwarming
  • Plaatsing leidingen sanitair