Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Sportwetenschappen

Over deze studierichting

Doorstroomgerichte finaliteit
2e graad - aso

“Een gezonde geest in een gezond lichaam” is het motto in de studierichting Sportwetenschappen.

 

Je bent ruimdenkend en sportief en je wilt een brede algemene vorming combineren met sport op hoog niveau. Je toont doorzettingsvermogen en je bent bereid om voor alle vakken grote inspanningen te leveren.
De sportlessen bestaan uit zwemmen, gymnastiek, atletiek, terugslagspelen, gevechtssporten en ritmiek. Daarnaast kan je kiezen voor de optie voetbal, basketbal of balsporten.

In de algemene vorming krijg je een stevige taalopleiding. De nadruk ligt op wiskunde en op de wetenschappelijke vakken. In de lessen biologie, fysica en chemie verwerf je een grondige algemene basiskennis en leg je ook de noodzakelijke basis voor de les sportwetenschappen waar de wetenschappen gerelateerd worden aan een specifieke sportcontext.

 

De studierichting heeft een uitgesproken doorstroomfunctie en wil je dus voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

In het hoger onderwijs zijn er vele vervolgopleidingen die perfect aansluiten op deze sportieve en wetenschappelijke studierichting.

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: