Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Verhuizer-drager

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs

De opleiding bestaat uit twee modules: 

  • Voorbereiding verhuis
  • Laden en lossen goederen

Vaardigheden en competenties die je nodig hebt voor de uitoefening van je beroep , zoals afstanden en volumes inschatten, een plan gebruiken, informatie selecteren en verwerken, etc., worden in de twee modules doorlopend ingeoefend.
Je volgt een vijfdaagse verplichte verhuisopleiding bij Ambassador.

Deel deze opleiding