Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Verhuizer-inpakker

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs

Als verhuizer-inpakker breng je goederen aan en help je bij het lossen van de vrachtwagen.
Inpakken van eenvoudig te behandelen goederen, de- en hermontage van standaardmeubilair, het aanbrengen van beschermingsmateriaal en het invullen van de werkadministratie behoren eveneens tot het takenpakket. Fysieke inspanningenĀ  schrikken je niet af en je hebt belangstelling om werkzaamheden uit te voeren in de verhuissector.

De opleiding bestaat uit vier modules:

  • Module Voorbereiding verhuis: je leert hoe je materiaal en materieel in functie van een verhuis moet inladen, hoe je controles moet uitvoeren, welke hulpmiddelen je kan en moet gebruiken, hoe je veilig kan heffen en tillen, etc.
  • Module Laden en lossen goederen: je leert materiaal in functie van een verhuis inventariseren, eenvoudig te behandelen goederen inpakken, inpakmaterialen gebruiken, meubilair demonteren, etc.
  • Module Verhuizing niet-standaard goederen: niet-standaard goederen de- en monteren, niet-standaard goederen volgens laadvoorschriften in verhuiswagen of container laden en stouwen, schaderapport opmaken, etc.
  • Module Installatie en bediening verhuislift: plaats verhuislift bepalen, stabiliteit verhuislift verzekeren, verhuislift bedienen, signalisatie plaatsen, etc.

Vaardigheden en competenties die je nodig hebt voor de uitoefening van je beroep , zoals afstanden en volumes inschatten, een plan gebruiken, informatie selecteren en verwerken, etc., worden in alle modules doorlopend ingeoefend. Je volgt een vijfdaagse verplichte verhuisopleiding bij Ambassador.

Je behaalt een module wanneer je zowel het theoretische deel als de daaraan verbonden competenties verworven hebt. Dat houdt ook een deel theorie in.
Wanneer je de leeftijd van 17 jaar bereikt hebt, neem je deel aan het VCA-examen.

Opgelet: Het systeem van werken en leren bouwt af (meer info bij toelatingsvoorwaarden). Wil je starten in een combinatie van studeren en werken, bekijk dan zeker ook onsĀ duaal aanbod.