Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Verzorgende

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs

Je leert mensen helpen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben in hun alledaagse activiteiten. Je benadert mensen met medeleven, verzorgt het woon- en leefklimaat van de zorgvrager, enzovoort.