Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Wellness en Schoonheid

Over deze studierichting

Dubbele finaliteit
3e graad
3e graad - tso

Algemene informatie

Naast het pakket basisvorming (wiskunde, talen, wetenschappen, etc...) die je in elke richting met dubbele finaliteit krijgt, krijg je specifiek in deze studierichting ook toegepaste psychologie. Je maakt kennis met verschillende deelaspecten zoals ontwikkelingspsychologie, gezondheidspsychologie en gespreksvoering. Je krijgt ook basiskennis mee van wetgeving (toegepast op Wellness en Schoonheid) en deontologie (beroepsgerichte normen en waarden). In biologie bestudeer je de onderlinge relatie tussen processen in het menselijk lichaam en anatomische structuren bij de mens. Je krijgt ook toegepaste filosofie. Daarin analyseer je domeinspecifieke thema’s en reflecteer je over ethische kwesties.

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting en zijn belangrijk voor als je later wil verder studeren. 

Wat kan je worden met een diploma Wellness en Schoonheid? 

Deze studierichting bereidt je in praktijk voor op een beroep als schoonheidsspecialist-adviseur. Je leert:

 • Onderbouwd advies geven aan klanten en collega's vanuit een theoretische achtergrond voor, tijdens of na het (zelf) uitvoeren van schoonheids- en lichaamsverzorgingen op het gelaat, de handen, de gezonde voeten en andere lichaamsdelen.

 • Na een intakegesprek met de klant een deskundig advies formuleren met als doel het verkopen van verzorgingen en producten. Het advies gaat over een geschikt behandelplan, een gespecialiseerde verzorging, een specifiek apparaat of een bepaald product. Daarbij heb je aandacht voor de gezondheidstoestand, de noden en de wensen van de klant. Je houdt rekening met de persoonlijke stijl, maar bent ook goed op de hoogte van modetrends en evoluties in het vakgebied. Zo kan je collega’s adviseren in functie van de noden van het schoonheidsinstituut.
 • De apparatuur schoonmaken en bepaalt de samenstelling van de productvoorraad. 
 • Over de huid, het haar, de nagels, aspecten van anatomie en fysiologie van het lichaam en allerlei producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie.

Deze job wordt meestal uitgeoefend in een schoonheidsinstituut of wellnesscentrum met vaak variërende werktijden.

Wat kan je verder studeren na Wellness en Schoonheid?

Wellness en Schoonheid is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat je voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied (Wellness en Schoonheid).

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Wellness en Schoonheid situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Gezondheidszorg
  • Ergotherapie
  • Logopedie en Audiologie
  • Medische Beeldvorming en Radiotherapie
  • Mondzorg
  • Oogzorg
  • Orthopedie
  • Podologie
  • Toegepaste Gezondheidswetenschappen
  • Verpleegkunde
  • Voedings- en Dieetkunde
  • Vroedkunde
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
  • Wellbeing- en Vitaliteitsmanagement
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.
Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.