Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Werfbediener

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs
  • Module Basistechnieken Metselwerk: Je leert de nodige vaardigheden voor dit beroep, onder andere dimensies meten en berekenen. De basistechnieken van eenvoudig metselwerk komen ook aan bod.
  • Module Funderingen op Staal: Je leert, naast bovenstaande vaardigheden, funderingen op staal uitvoeren; de bodem van de werkput effenen, zuiver maken en droogleggen, funderingsplaten gieten, enzovoort.
  • Module Grondwerk: Je leert grondwerken uitvoeren zoals sleuven en werkputten uitgraven, stutten en aanvullen en storingen aan de pompinstallatie melden.
  • Module Opritten: Je leert opritten aanleggen in verschillende materialen.
  • Module Riolerings- en Afwateringsstelsels: Je leert riolerings- en afwateringsstelsels aanleggen; installaties, putten en buizen voor regenwater en rioolwater plaatsen en aansluiten, inspectiekamers maken en aansluiten, enzovoort.
  • Module Werfbediening: Je leert steigers en stellingen plaatsen, metselwerken voorbereiden, het plaatsen van geprefabriceerde elementen voorbereiden, thermische isolatie plaatsen bij metselwerken en in functie van koudebruggen.