Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Zorgkunde

Over deze studierichting

3e graad - bso

In dit zevende specialisatiejaar specialiseer jij je verder in het werken met gezinnen en bejaarden. Wat je al geleerd hebt, wordt toegespitst op een bepaalde doelgroep en op specifieke situaties. Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school. Je kunt stage lopen in de (semi-)residentiële volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere doelgroep. Naast praktijkervaring verwerf je de nodige vakkennis en spijker je je algemene kennis bij. Je leert:

  • werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig.
  • de behoeften en de noden van de doelgroep kennen. Zo zijn de hygiënische zorgen bijvoorbeeld het typische kenmerk van de basiszorg binnen de thuis- en de ouderenzorg.
  • én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met en voor mensen.
  • functioneren als lid van een verpleegkundige ploeg, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit.
  • observeren, rapporteren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin.