Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Pedagogisch project

Pedagogisch project Stedelijk Secundair OnderwijsStedelijk secundair onderwijs Antwerpen pedagogisch project

Respect voor iedereen
Iedereen is welkom in de scholen van het Stedelijk Onderwijs. We hebben respect voor ieder zijn achtergrond en eigenschappen. We zien verschillen tussen leerlingen als een voordeel.

Een aanbod op maat
Elke leerling heeft andere vragen en noden. De scholen van het Stedelijk Onderwijs houden daar rekening mee door verschillende soorten onderwijs aan te bieden.

Talenten ontwikkelen
De scholen van het Stedelijk Onderwijs willen dat alle leerlingen deelnemen aan een democratische maatschappij. We willen elke persoon de beste kansen bieden om zijn of haar talenten te ontwikkelen. We begeleiden daarom alle leerlingen met deskundigheid, inzet, zorg en betrokkenheid. Zo bouwen we mee aan de toekomst van onze stad en onze samenleving.

Warme gemeenschap
Onze scholen en centra willen samen met jou of met jouw kind en met het schoolteam een warme gemeenschap vormen.
Elke leerling is graag in onze school. Iedereen krijgt hulp als dat nodig is.

Kennen en kunnen
Naast talent, heb je in deze maatschappij ook kennis, vaardigheden én een juiste houding nodig.
Samenwerken, informatie opzoeken, projecten leiden, met klanten of met medewerkers omgaan… is in deze maatschappij even belangrijk als kennis opdoen.

Vernieuwend onderwijs
180 jaar geschiedenis en traditie in combinatie met onderwijsvernieuwing:

  • iPadklassen, iLearn, Daltonmethode, peercoaching...
  • investeren in recente technologie die bedrijven nù gebruiken
  • levensechte ateliers die het échte werkleven in bedrijven nabootsen