Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Schrijf je in

Inschrijven in een middelbare school?

 1. Wanneer kan ik me inschrijven in een middelbare school?
 2. Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven?
 3. Kan de school mijn inschrijving weigeren?
 4. Wat als er geen plek is?
 5. Kan ik het vak godsdienst of zedenleer volgen?

 

1. Wanneer kan ik me inschrijven in een middelbare school?

Inschrijven schooljaar 2018-2019

Wil je je tijdens het schooljaar inschrijven in een Stedelijk Lyceum? Contacteer de school om een afspraak te maken.
 

Inschrijven schooljaar 2019-2020

Wil je je inschrijven voor het eerste jaar van de eerste graad? Dan moet je je aanmelden via het centrale aanmeldingssysteem

Wil je je inschrijven voor een oudere graad? Dan kan dat vanaf maandag 6 mei 2019

Van vrijdag 15 maart tot en met vrijdag 5 april 2019 vanaf 2 mei 2019 Van 10 mei  tot en met 4 juni 2019 Tijdens de zomervakantie

Meld je aan voor het eerste jaar via Meld Je Aan.
Kies voor 1 van de scholen met een eerste graad.

 

*broers en zussen en kinderen van personeel,
kunnen zich reeds aanmelden tijdens de voorrangsperiode
van 13 februari tot 27 februari

 

 

Je ontvangt het resultaat van Meld Je Aan.

Je kan je inschrijven in de toegewezen school.

Je kan tijdens de vakantie ook terecht in onze scholen.
Je maakt best een afspraak met de school van je keuze.

Naar boven

2. Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven?

 • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders).
 • Je rijksregisternummer.
 • Getuigschrift basisonderwijs, bewijs of attest van vorige leerjaar om je in te schrijven in het eerste middelbaar.
 • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
 • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.

Naar boven

3. Kan de school mijn inschrijving weigeren?

De school kan, in sommige gevallen, een inschrijving weigeren:

 • Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor het middelbaar onderwijs.
 • Als er geen plaats meer is in de school.
 • Als je een verslag hebt voor toelating tot het buitengewoon onderwijs en ingeschreven wordt onder ontbindende voorwaarde waarbij na onderzoek blijkt dat de gevraagde aanpassingen om jou les te laten volgen onredelijk zijn.
 • Als de school je in de afgelopen twee schooljaren definitief heeft uitgesloten.

Als de school je inschrijving weigert, informeren wij u binnen de 4 dagen.

Naar boven

4. Wat als er geen plek is?

Als er op de school van jouw keuze geen plek meer is, krijg je daar een bewijs van. De school kan je op een wachtlijst zetten. Als er een plaats vrij komt, word je gecontacteerd.
Ondertussen schrijf je je best in in een andere school. De scholenzoeker kan je daar bij helpen.

Naar boven

5. Kan ik het vak godsdienst of zedenleer volgen?

Tijdens de eerste inschrijving kies je godsdienst of zedenleer. Je ouders ondertekenen een verklaring. Deze verklaring wordt binnen de acht kalenderdagen aan de directeur bezorgd. Je kan jouw keuze nog veranderen tot acht kalenderdagen na de eerste schooldag.

Willen je ouders niet dat je één van deze vakken volgt? Ze kunnen een vrijstelling aanvragen. Je moet het vak dan niet volgen. Je moet wel op school zijn.

Naar boven