Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Schrijf je in

Inschrijven in een middelbare school?

 1. Wanneer kan ik me inschrijven in een middelbare school?
 2. Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven?
 3. Kan de school mijn inschrijving weigeren?
 4. Wat als er geen plek is?
 5. Kan ik het vak godsdienst of zedenleer volgen?

 

1. Wanneer kan ik me inschrijven in een middelbare school?

Inschrijven schooljaar 2020-2021

Wil je je inschrijven voor het eerste jaar van de eerste graad? Dan moet je je aanmelden en inschrijven via het centrale aanmeldsysteem van de stad Antwerpen.

Daar vind je ook een overzicht van de scholen met beschikbare plaatsen in 1A of 1B.

Wil je je inschrijven voor een studierichting van het 2e tot en met het 7e jaar?

Door de huidige situatie en maatregelen omtrent het COVID-19 virus, werken de scholen van het Stedelijk Lyceum en Werkend Leren Antwerpen dit jaar met een online inschrijvingssysteem voor alle studierichtingen vanaf het 2e jaar van de 1e graad.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Tot en met 5 oktober kon je je inschrijvingen voor alle scholen van het Stedelijk Lyceum via de online inschrijfformulieren.

Vanaf 6 oktober kan je rechtstreeks contact opnemen met de school. Zij helpen je met je inschrijving.

Kan ik ook naar de school komen of bellen om mij in te schrijven?

Tot en met 5 oktober gebeurden alle inschrijvingen online.

Voor je je wil inschrijven neem je best telefonisch contact op met de school om te horen hoe de inschrijvingen geburen.

Afhankelijk van de maatregelen ivm Covis-19 gebeuren de inshrijvingen in de school of telefonisch.

 

Ben ik dan meteen ingeschreven?

De school verwerkt alle formulieren chronologisch.
Als er voldoende plaats is, dan ben je met het indienen van dit formulier automatisch ingeschreven. Als er onvoldoende plaats is, dan beland je op de wachtlijst. De school brengt je binnen 4 werkdagen op de hoogte.

Ofwel word je uitgenodigd om de inschrijving te vervolledigen, ofwel ontvang je een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.

 

Mededeling van inschrijving?

Wanneer er een plek is op de school, in de door jou gekozen studierichting, ontvang je een mededeling van inschrijving.
Vervolgens zal je door de school gecontacteerd worden om de inschrijving af te ronden.
Een inschrijving is ook altijd onder voorbehoud dat je op het einde van dit schooljaar een studiebewijs haalt, dat toegang heeft tot de studierichting waarvoor je je inschrijft.

 

Mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving ontvang je wanneer alle beschikbare plaatsen bezet zijn. Je komt wel terecht op een wachtlijst en je wordt gecontacteerd wanneer er plaatsen beschikbaar komen.

 

2. Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven?

 • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders).
 • Je rijksregisternummer.
 • Getuigschrift basisonderwijs, bewijs of attest van vorige leerjaar om je in te schrijven in het eerste middelbaar.
 • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
 • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.

Naar boven

3. Kan de school mijn inschrijving weigeren?

De school kan, in sommige gevallen, een inschrijving weigeren:

 • Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor het middelbaar onderwijs.
 • Als er geen plaats meer is in de school.
 • Als je een verslag hebt voor toelating tot het buitengewoon onderwijs en ingeschreven wordt onder ontbindende voorwaarde waarbij na onderzoek blijkt dat de gevraagde aanpassingen om jou les te laten volgen onredelijk zijn.
 • Als de school je in de afgelopen twee schooljaren definitief heeft uitgesloten.

Als de school je inschrijving weigert, informeren wij u binnen de 4 dagen.

Naar boven

4. Wat als er geen plek is?

Als er op de school van jouw keuze geen plek meer is, krijg je daar een bewijs van. De school kan je op een wachtlijst zetten. Als er een plaats vrij komt, word je gecontacteerd.
Ondertussen schrijf je je best in in een andere school. De scholenzoeker kan je daar bij helpen.

Naar boven

5. Kan ik het vak godsdienst of zedenleer volgen?

Tijdens de eerste inschrijving kies je godsdienst of zedenleer. Je ouders ondertekenen een verklaring. Deze verklaring wordt binnen de acht kalenderdagen aan de directeur bezorgd. Je kan jouw keuze nog veranderen tot acht kalenderdagen na de eerste schooldag.

Willen je ouders niet dat je één van deze vakken volgt? Ze kunnen een vrijstelling aanvragen. Je moet het vak dan niet volgen. Je moet wel op school zijn.

Naar boven