Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Schrijf je in

Inschrijven in een middelbare school

Inschrijven in het eerste jaar van de eerste graad (Meld je aan).

Inschrijven in het tweede tot en met het zevende jaar.

Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven?

Kan de school mijn inschrijving weigeren?

Wat als er geen plek is?

Inschrijven voor dit schooljaar.

Inschrijven in het eerste jaar van de eerste graad (Meld je aan).

Wil je je inschrijven voor het eerste jaar van de eerste graad? Dan moet je je aanmelden en inschrijven via het centrale aanmeldsysteem van de stad Antwerpen.

Alle middelbare scholen van Stedelijk Onderwijs werken voor de inschrijvingen in het eerste jaar secundair met het centrale aanmeldsysteem ‘Meld je aan’. Dankzij ‘Meld je aan’ krijgt iedereen gelijke kansen om zich in te schrijven in de school van je keuze.

De data waarop de aanmeldperiode start voor het schooljaar 2023-2024 verschijnen hier van zodra ze gekend zijn. De aanmeldperiode voor het schooljaar 2022-2023 is reeds voorbij. Wil je je nog inschrijven, neem dan rechtstreeks contact op met de school. 

Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt heeft geen enkele invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Het is dus geen race tegen de tijd. Maar meld je wel aan binnen de aanmeldingsperiode.
Als je vergeet aan te melden, kan je je pas inschrijven tijdens de 'vrije inschrijvingsperiode'. Ook de data van die periode verschijnen hier van zodra ze gekend zijn. 

Kinderen met een broer of zus die al ingeschreven is in een secundaire school of waarvan één van de ouders werkt op een secundaire school, hebben recht op voorrang om in te schrijven in het eerste jaar secundair van die school. Heb je recht op voorrang? Meld je dan altijd aan voor die school, zo ben je zeker van een plek. Als dit niet je favoriete school is, dan plaats je deze school lager op je voorkeurslijst. Je kan dus op hetzelfde moment ook voor scholen aanmelden waar je geen recht op voorrang hebt. Je behoudt je recht op voorrang, tenzij je een plek krijgt toegewezen in een school die hoger op je voorkeurslijst staat.  

Inschrijven in het tweede tot en met het zevende jaar.

Wil je je inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 voor een studierichting van het 2e tot en met het 7e jaar? Dat kan sinds maandag 25 april 2022. Het schooljaar is intussen gestart, wil je je nu nog inschrijven contacteer dan rechtstreeks de school. 

Voor OKAN verlopen de inschrijvingen via Atlas.

Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven?

  • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders).
  • Je rijksregisternummer.
  • Getuigschrift basisonderwijs, bewijs of attest van vorige leerjaar om je in te schrijven in het eerste middelbaar.
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.

Kan de school mijn inschrijving weigeren?

De school kan, in sommige gevallen, een inschrijving weigeren:

  • Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor het middelbaar onderwijs.
  • Als er geen plaats meer is in de school.
  • Als je een verslag hebt voor toelating tot het buitengewoon onderwijs en ingeschreven wordt onder ontbindende voorwaarde waarbij na onderzoek blijkt dat de gevraagde aanpassingen om jou les te laten volgen onredelijk zijn.
  • Als de school je in de afgelopen twee schooljaren definitief heeft uitgesloten.

Als de school je inschrijving weigert, word je daarover geïnformeerd binnen de 4 dagen.

Wat als er geen plek is?

Als er op de school van jouw keuze geen plek meer is, krijg je daar een bewijs van. De school kan je op een wachtlijst zetten. Als er een plaats vrij komt, word je gecontacteerd.
Ondertussen schrijf je je best in in een andere school. Bekijk zeker eens de andere scholen van het stedelijk secundair onderwijs

Ik wil me inschrijven voor het huidige schooljaar

Wil je je inschrijven voor het huidige schooljaar 2020-2021? Neem dan rechtstreeks contact op met de school. 
Een overzicht van alle middelbare scholen van Stedelijk Onderwijs vind je hier.