Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Schrijf je in

Inschrijven in een middelbare school

Inschrijven in het eerste jaar van de eerste graad (Meld je aan).

Inschrijven in het tweede tot en met het zevende jaar.

Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven?

Kan de school mijn inschrijving weigeren?

Wat als er geen plek is?

Inschrijven voor dit schooljaar.

Inschrijven in het eerste jaar van de eerste graad (Meld je aan).

Wil je je inschrijven voor het eerste jaar van de eerste graad? Dan moet je je aanmelden en inschrijven via het centrale aanmeldsysteem van de stad Antwerpen.

Alle middelbare scholen van Stedelijk Onderwijs werken voor de inschrijvingen in het eerste jaar secundair met het centrale aanmeldsysteem ‘Meld je aan’. Dankzij ‘Meld je aan’ krijgt iedereen gelijke kansen om zich in te schrijven in de school van je keuze.

STAP 1: Meld je kind aan

Tussen 27 maart 2023 (vanaf 9:30u) en vrijdag 21 april 2023 (tot 17:00u), ook als je kind recht heeft op voorrang. Het tijdstip waarop je je kind binnen deze periode aanmeldt, heeft geen invloed op de verdeling van de plaatsen.

Hoe doe je dit? 

Surf naar meldjeaan.antwerpen.be en klik op ‘het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs’.

Kies een gebruikersnaam en paswoord voor het aanmelden van je kind. Bewaar de gebruikersnaam en het paswoord goed. Je hebt ze nodig als je je gegevens wilt nakijken, aanpassen (tot 21 april om 17u) en het resultaat van de aanmelding wil bekijken. 

Volg de stappen op het scherm. Geef zeker een correct gsm-nummer op en een e-mailadres dat je actief gebruikt. Heeft je kind recht op voorrang in één van de gekozen scholen? Duid dit zeker aan.  

Maak een lijst met voorkeurscholen. Kies zoveel scholen als je wil. Het systeem geeft je kind altijd de hoogst mogelijke voorkeur. Het is dus belangrijk om de scholen ook in de juiste volgorde te zetten. De school die jullie het liefst willen, zet je op 1. Jullie tweede keuze op 2, ... 

STAP 2: Je krijgt een e-mail

Op donderdag 11 mei krijg je een e-mail en een bericht in je postvak op het meld-je-aan platform. Daarin staat of je je kind kan inschrijven, en in welke school. Heb je geen e-mailadres opgegeven, dan ontvang je ook een brief. Ontving je geen e-mail deze dag? Contacteer dan de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

STAP 3: Schrijf je kind in

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven. Je moet je zoon of dochter nog inschrijven in de school die vermeld staat in het bericht dat je ontvangt. 

Wanneer? Tussen dinsdag 16 mei en maandag 12 juni 2023. 

Contacteer hiervoor de school die wordt vermeld in het bericht of de e-mail. De school informeert je hoe je je kind kan inschrijven. 
Opgelet: als je niet inschrijft tijdens deze periode, vervalt je ticket.

Wat als je enkel een bericht krijgt dat je kind op de wachtlijst staat?

Als er geen plaats is voor je kind in de scholen van jouw voorkeur, sta je automatisch op de wachtlijst van die scholen. Je wordt door de school gecontacteerd als er een plaats vrijkomt. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. Geef daarom zeker een correct telefoonnummer en eventueel e-mailadres op.

Vanaf vrijdag 12 mei 2023 om 12u vind je op meldjeaansecundair.antwerpen.be ook in welke scholen er nog vrije plaatsen zijn. Inschrijven in die scholen kan vanaf dinsdag 16 mei 2023 om 9u.
 

Inschrijven in het tweede tot en met het zevende jaar.

Vlak na de paasvakantie start de inschrijvingsperiode voor de hogere jaren. De exacte startdatum verschilt van school tot school, je checkt dus best vooraf de website van de school of contacteer het secretariaat vooraleer je langsgaat. Volgens de laatste regelgeving vanuit de Vlaamse Overheid gebeuren de inschrijvingen vanaf dit jaar opnieuw fysiek op school en dus niet met een digitaal aanmeldformulier. 

Voor OKAN verlopen de inschrijvingen via Atlas.

Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven?

  • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders).
  • Je rijksregisternummer.
  • Getuigschrift basisonderwijs, bewijs of attest van vorige le-erjaar om je in te schrijven in het eerste middelbaar.
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.

Kan de school mijn inschrijving weigeren?

De school kan, in sommige gevallen, een inschrijving weigeren:

  • Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor het middelbaar onderwijs.
  • Als er geen plaats meer is in de school.
  • Als je een verslag hebt voor toelating tot het buitengewoon onderwijs en ingeschreven wordt onder ontbindende voorwaarde waarbij na onderzoek blijkt dat de gevraagde aanpassingen om jou les te laten volgen onredelijk zijn.
  • Als de school je in de afgelopen twee schooljaren definitief heeft uitgesloten.

Als de school je inschrijving weigert, word je daarover geïnformeerd binnen de 4 dagen.

Wat als er geen plek is?

Als er op de school van jouw keuze geen plek meer is, krijg je daar een bewijs van. De school kan je op een wachtlijst zetten. Als er een plaats vrij komt, word je gecontacteerd.
Ondertussen schrijf je je best in in een andere school. Bekijk zeker eens de andere scholen van het stedelijk secundair onderwijs

Ik wil me inschrijven voor het huidige schooljaar

Wil je je inschrijven voor het huidige schooljaar? Neem dan rechtstreeks contact op met de school. 
Een overzicht van alle secundaire scholen van Stedelijk Onderwijs vind je hier.