Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

studierichtingen in de 2e graad

Bij de start van de 2e graad maak je opnieuw een studiekeuze. Na de ‘brede 1e graad’, wordt er in de hogere graden dieper ingegaan op het domein en het thema van jouw studierichting.

De modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen startte op 1 september 2019. Na een nieuwe aanpak, vernieuwde eindtermen en een modern studieaanbod in de 1e graad, start op 1 september 2021 de modernisering in de 2e graad van het secundair onderwijs. Alle studierichtingen werden onder de loep genomen en geëvalueerd. De uitkomst is een volledig vernieuwd studieaanbod waarbij de studierichtingen worden ingedeeld volgens studiedomein en volgens finaliteit (wat is het einddoel van de studierichting). Sommige studierichtingen blijven, andere krijgen een nieuwe naam en invullingen, sommige opleidingen verdwenen en er komen er enkele nieuwe bij.

Aan de hand van jouw interesses, talenten en toekomstdromen, maak je de keuze voor een studierichting binnen een studiedomein.

8 studiedomeinen

Er zijn acht verschillende studiedomeinen: STEM, Welzijn & Maatschappij, Taal & Cultuur, Economie & Organisatie, Sport, Horeca & Voeding, Kunst & Creatie en Land- & Tuinbouw.

Daarnaast zijn er een aantal studierichtingen die moeilijk in een vakje te duwen zijn en facetten van verschillende domeinen. Deze studierichtingen zijn de ‘domeinoverschrijdende’ studierichtingen en hebben allemaal doorstroom als finaliteit.

De finaliteit

Elk studiedomein heeft studierichtingen met meer theorie of met meer praktijk. Theoretische studierichtingen bereiden je voor op verder studeren, dit zijn studierichtingen met een doorstroomgerichte finaliteit. Studierichtingen met veel praktijklessen zorgen ervoor dat je na je opleiding meteen kan gaan werken. Dit zijn dus studierichtingen met een arbeidsmarktgerichte finaliteit. Maar er zijn ook studierichtingen met een dubbele finaliteit: je kan ervoor kiezen om verder te studeren, maar je bent ook klaar om meteen te gaan werken.

ASO - Algemeen secundair onderwijs
Je krijgt een algemene vorming met veel theorie en algemene vakken. Je hebt bijna geen praktijk. Je wordt voorbereid op hoger onderwijs. (Finaliteit doorstroom)

TSO - Technisch secundair onderwijs
Je krijgt een algemene vorming met veel aandacht voor technische en praktijkvakken. Je wordt voorbereid op hoger onderwijs, specialisatiejaren of om te gaan werken. (Finaliteit doorstroom of dubbele finaliteit)

KSO - Kunst secundair onderwijs
Je krijgt een algemene vorming met theorie over kunsttechnieken en ook praktijkvakken. Je wordt voorbereid op hoger onderwijs of om te gaan werken. (Finaliteit doorstroom of dubbele finaliteit)

BSO - Beroeps secundair onderwijs
Je krijgt een erg praktische opleiding met minder algemene vakken. Je wordt voorbereid om te gaan werken. (Finaliteit arbeidsmarkt)

Specialisatiejaar of Se-n-Se
Bij sommige studierichtingen in de middelbare school is het mogelijk om na het zesde jaar een specialisatiejaar of een Se-n-Se te volgen. Bij de modernisatie worden alle 7e jaren een Se-n-Se. Tijdens een jaar 'secundair na secundair' word je helemaal voorbereid om na je middelbare opleiding sterk te starten op de arbeidsmarkt.