Stedelijk Lyceum Cadix

secundair onderwijs

3 Beeldende en audiovisuele kunsten

18 november 2021
De leerlingen van het 4e jaar Beeldende en architecturale kunsten zijn buiten op het Eilandje gaan schetsen.