Stedelijk Lyceum Cadix

secundair onderwijs

Fotografie

WAT ?fotografie foto

 • Evenwichtig samengaan van een pakket algemene vorming met een professionele opleiding tot fotograaf
 • Werken met verschillende fototoestellen en belichtingsapparatuur in wisselende omstandigheden
 • Basistechnieken fotografie in de 2de graad fotografie
 • Toepassingen in reportage-, pers-, mode-, portret-, industrie- en reclamefotografie in de 3de graad
 • Steeds meer nadruk op de digitale fotografie en de bewerking ervan
 • Inhaalcursus voor leerlingen die instromen in de 3de graad
 • Samenwerking met bedrijven, culturele instellingen en beroepsfotografen

VOOR WIE ?

 • Creatieve denkers en doeners
 • Kunstzinnige fotografen in wording
 • Mensen met zin voor originaliteit, fantasie en zelfwerkzaamheid

WAARNAARTOE ?

 • De 3de graad Fotografie bereidt voor op doorstroming naar het hoger onderwijs met artistieke inslag